Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2403. Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, stran 6219.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popravek, 69/94, 56/98, 67/98 – odločba US RS, 72/98 – odločba US RS, 73/98 – popravek odločbe US RS, 75/98 – popravek, 75/98, 52/02 in 27/06) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za prve volitve v Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki.
Občinski svet šteje 10 članov.
Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem sistemu.
2. člen
Za območje Občine Kostanjevica na Krki se za volitve članov občinskega sveta določi 7 volilnih enot, v katerih se skupno voli 10 članov občinskega sveta.
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Volilne enote obsegajo območje enega ali več naselij ali dela naselja. V vsaki volilni enoti se praviloma voli en član občinskega sveta, vendar ne več kot trije.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje naselja: Dolšce in Oštrc.
V 1. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja: Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Vrbje in Vrtača.
V 2. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja: Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Koprivnik, Malence in Sajevce.
V 3. volilni enoti se volita dva (2) člana občinskega sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja: Avguštine, Globočice pri Kostanjevici, Jablance, Karlče in Slinovce.
V 4. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja: Dobe in Kostanjevica na Krki.
V 5. volilni enoti se volijo trije (3) člani občinskega sveta.
6. volilna enota obsega območje naselja: Grič in Orehovec.
V 6. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.
7. volilna enota obsega območje naselja: Ivanjše, Kočarija, Male Vodenice, Podstrm, Ržišče, Velike Vodenice in Zaboršt.
V 7. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Kostanjevica na Krki.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2006-O9
Krško, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.