Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

2354. Uredba o skupnih šifrantih upravnih nalog, ki jih izvajajo upravne enote v Republiki Sloveniji pri delu s strankami, stran 5986.

Za izvrševanje 11. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o skupnih šifrantih upravnih nalog, ki jih izvajajo upravne enote v Republiki Sloveniji pri delu
s strankami
1. člen
Ta uredba ureja skupne šifrante upravnih nalog, ki jih izvajajo upravne enote v Republiki Sloveniji, ter njih skrbništvo.
2. člen
Skupni šifranti upravnih nalog so podatki o vseh upravnih nalogah, s pripadajočo upravno takso, morebitno drugo dajatvijo, tiskovino, torej z vsem, kar javni uslužbenec upravne enote zaračuna ali izroči stranki pri opravljanju posamične upravne naloge.
3. člen
Skupni šifranti upravnih nalog so podlaga za informacijsko podporo poslovanja upravnih enot z računalniškim programom MPZT+BLAG+ŠIFRANTI.
Skupne šifrante upravnih nalog pripravi ministrstvo, pristojno za upravo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, in jih objavi na svojih spletnih straneh in na državnem portalu e-uprava.
Računalniški program MPZT+BLAG+ŠIFRANTI zagotavlja evidence tiskovin ter zaračunavanje tiskovin, upravnih taks in dajatev ter stroškov pri upravnih nalogah in plačevanje upravne takse s kolki (vrednotnicami), gotovino, po mobilni telefoniji in spletu, vodenje analitične knjigovodske evidence in prenos dnevnih strnjenih podatkov o plačilih v sistem MFERAC.
4. člen
Skrbništvo skupnih šifrantov je izvajanje sporočanja sprememb skupnih šifrantov upravnih nalog.
Ministrstva določijo odgovorne osebe in njihove namestnike za skrbništvo skupnih šifrantov s svojega delovnega področja.
Odgovorne osebe ministrstev sporočajo spremembe šifrantov upravnih nalog na obrazcu, ki je v prilogi 1 in je sestavni del te uredbe.
Obrazec za imenovanje odgovornih oseb ministrstev za skrbništvo skupnih šifrantov in njihovih namestnikov je v prilogi 2 in je sestavni del te uredbe.
5. člen
Koordinator skrbništva skupnih šifrantov je ministrstvo, pristojno za upravo.
Koordinacija skrbništva obsega naslednje naloge:
– sprejemanje sporočil o spremembah podatkov v skupnih šifrantih od odgovornih oseb za skrbništvo na ministrstvih,
– vnos sporočil o spremembah podatkov v skupne šifrante upravnih nalog,
– hramba sporočil za vnos sprememb podatkov,
– vodenje seznama odgovornih oseb za skrbništvo in njihovih namestnikov.
6. člen
Odgovorne osebe ministrstev sporočajo spremembe skupnih šifrantov po navadni in elektronski pošti najkasneje na dan objave predpisa, ki je podlaga za spremembo ali dopolnitev skupnih šifrantov.
7. člen
Ministrstvo, pristojno za upravo, zagotavlja pravočasno spreminjanje skupnih šifrantov in obvešča upravne enote o novostih na računalniškem programu MPZT+BLAG+ŠIFRANTI.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ministrstva sporočijo imena odgovornih oseb in njihovih namestnikov iz 5. člena te uredbe v petnajstih dneh po začetku veljavnosti te uredbe ministrstvu, pristojnemu za upravo.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00714-17/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2005-3111-0035
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti