Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

2341. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za kablovod 110 kV Pekre–Koroška vrata–Melje, stran 5955.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za kablovod 110 kV
Pekre–Koroška vrata–Melje
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za kablovod 110 kV Pekre–Koroška vrata–Melje, ki ga je pod številko projekta 283-DLN/03 aprila 2006 izdelal URBIS d.o.o. Maribor (v nadaljnjem besedilu: predlog državnega lokacijskega načrta);
2. povzetka za javnost;
3. Poročila o vplivih na okolje za kablovod 110 kV Pekre–Koroška vrata–Melje, ki ga je pod številko projekta S-1/06 marca 2006 izdelal ACER d.o.o. Novo mesto, ter
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve predloga državnega lokacijskega načrta.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 5. junija do 5. julija 2006 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Mestne občine Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje, Grajska 7, Maribor,
– v prostorih Mestne četrti Studenci, Šarhova 53a, Maribor,
– v prostorih Mestne četrti Koroška vrata, Vrbanska cesta 10, Maribor, in
– v prostorih Mestne četrti Center, Kacova ulica 1, Maribor.
Javna obravnava bo potekala 20. junija 2006 s pričetkom ob 17. uri v dvorani Mestne četrti Koroška vrata, Vrbanska cesta 10, Maribor.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko do 5. julija 2006 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ustno na javni obravnavi ali se pošljejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DLN za kablovod Pekre–Koroška vrata–Melje«.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec predloga državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga državnega lokacijskega načrta.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr) ter na krajevno običajen način v dnevniku Večer.
Št. 350-09-7/2005-BP
Ljubljana, dne 22. maja 2006
EVA 2006-2511-0128
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti