Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

2334. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 5941.

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 64/04, 140/04 in 55/05) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Drobnoprodajna cena cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda na dan 1. julija 2006 znaša 475 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku število »3.339,9463« nadomesti s številom »3.570,8079«.
V drugem odstavku se število »42,7101« nadomesti s številom »43,4732«.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4. a člen, ki se glasi:
»4. a člen
Ne glede na prejšnji člen te uredbe, se od cigaret, katerih drobnoprodajna cena je 410 tolarjev ali manj, plačuje trošarina v višini 12.506,1282 za 1000 kosov cigaret.«.
4. člen
Trošarinski zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. julija 2006 naprej.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) mora na dan 30. junija 2006 opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in je njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najpozneje 60. dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v dobro podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številka sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656–0606.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 42301-2/2006/5
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2005-1611-0041
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti