Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2006 z dne 25. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2006 z dne 25. 5. 2006

Kazalo

2311. Tarifa Združenja SAZAS za javno priobčitev glasbenih del za radijske postaje, stran 5885.

Upravni odbor Združenja SAZAS je na seji dne 18. 5. 2006 na podlagi prvega odstavka 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/04 – uradno prečiščeno besedilo in 17/06, v nadaljnem besedilu: ZASP), v povezavi s četrtim odstavkom 26. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP-B (Uradni list RS, št. 43/04) in Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-165/03-18 z dne 15. 12. 2005 in 28. členom Statuta Združenja SAZAS sprejel naslednjo
T A R I F O
Združenja SAZAS za javno priobčitev glasbenih del za radijske postaje
1. člen
Višina avtorskega nadomestila za javno radiodifuzijo se določi s pogodbo med Združenjem SAZAS in uporabniki oziroma reprezentativnimi združenji uporabnikov.
Pri tem se upoštevajo standardi Mednarodne konfederacije avtorskih društev (CISAC) in priporočila Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO)(*1) in sicer tako:
– da je plačilo avtorskega nadomestila sorazmerno pomembnosti uporabe avtorskih del v dejavnosti uporabnika,
– kar pomeni, da v primeru, če uporabnik 100% oddajnega časa uporablja repertoar Združenja SAZAS, nadomestilo znaša 10% prihodkov, ustvarjenih z uporabo glasbe,
– ta odstotek se v primeru manjšega odstotka uporabe repertoarja Združenja Sazas v oddajnem času radijske postaje ustrezno zmanjšuje na način:
– da v primeru 50% uporabe repertoarja Združenja SAZAS v oddajnem času radijske postaje, nadomestilo znaša 5% prihodkov, ustvarjenih z uporabo glasbe,
– v primeru 20% uporabe repertoarja Združenja SAZAS v oddajnem času radijske postaje, nadomestilo znaša 2% prihodkov, ustvarjenih z uporabo glasbe.
2. člen
Pri obračunu nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja ZDRUŽENJA SAZAS se upoštevajo naslednji prihodki:
a) prihodki od ekonomsko propagandnega programa (oglasna in propagandna sporočila, sponzorstva, najem časa za oddajanje ipd.);
b) prihodki od dotacij z izjemo tistih dotacij, ki jih lokalne ali regionalne skupnosti vplačajo namensko za govorni informativni program;
c) prihodki od posebej naročenih izvajanj glasbe (želje poslušalcev, glasbene čestitke ipd.).
3. člen
Višina nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del za leto 2006 na podlagi navedenih kriterijev in dogovorov z uporabniki znaša 3,85 % od prihodkov, navedenih v točkah a) in b) 2. člena tarife in 10 % od prihodkov, navedenih v točki c) 2. člena tarife.
4. člen
Ta tarifa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 19. maja 2006
Predsednik
Upravnega odbora
Združenja SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
(*1) Standardi Mednarodne konfederacije avtorskih društev (CISAC) in priporočila Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) so objavljeni na spletni strani Združenja SAZAS: www.sazas.org

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti