Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006

Kazalo

2257. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Žužemberk, stran 5768.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) in 6. člena Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 27. seji dne 11. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Žužemberk
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o grbu in zastavi Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 8/00).
2. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 20. člena se spremenijo tako, da se:
1. »denarna kazen« nadomesti z besedo »globa«
2. črta beseda najmanj.
3. člen
Drugi odstavek 20. člena se dopolni tako, da se glasi:
1. »Z globo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekrške iz prejšnjega odstavka.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 030-1005/2006-100
Žužemberk, dne 11. maja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.