Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2120. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za obrtno cono Kostanjevica na Krki, stran 5324.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) župan Občine Krško dne 4. 5. 2006 izdaja
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta
za obrtno cono Kostanjevica na Krki
I.
Javno se razgrne predlog zazidalnega načrta za obrtno cono Kostanjevica na Krki, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško, pod številko projekta 05 118-00.
II.
Dokumentacija bo v času uradnih ur javno razgrnjena v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni od začetka veljavnosti tega sklepa.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali posreduje v pisni obliki Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja, CKŽ 14, Krško.
IV.
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v večnamenskem prostoru OŠ Jožeta Gorjupa, dne 6. 6. 2006, ob 19.00 uri.
V.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/99 O505
Krško, dne 4. maja 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.