Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2119. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1346/5, parc. št. 1347/2, parc. št. 1346/4, parc. št. 1350/3 in parc. št. 1350/4, k.o. Raka, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 5324.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin parc. št. 1346/5, parc. št. 1347/2, parc. št. 1346/4, parc. št. 1350/3 in parc. št. 1350/4, k.o. Raka, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnini parc.št. 1346/5 – dvorišče v izmeri 21 m2 in parc. št. 1347/2 – sadovnjak v izmeri 194 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 1247, k.o. Raka in sta v solastnini fizičnih oseb ter nepremičnine parc.št. 1346/4 – travnik v izmeri 94 m2, parc.št. 1350/3 – travnik v izmeri 1 96 m2 in parc. št. 1350/4 – travnik v izmeri 87 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 233, k.o. Raka in so prav tako v solastnini fizičnih oseb.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
III.
Nakup nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi in po ocenjenih vrednostih, ki jih je v mesecu decembru 2005 izdelal sodno zapriseženi cenilec in skupaj znašajo 268.960,23 SIT.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Šifra: 464-180/2004-O507
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.