Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2118. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1814/2, parc. št. 1810/2, parc. št. 1812/3 in parc. št. 1808/3, k.o. Raka, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 5323.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin parc. št. 1814/2, parc. št. 1810/2, parc. št. 1812/3 in parc. št. 1808/3, k.o. Raka, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 1814/2 – sadovnjak v izmeri 2 23 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 250, k.o. Raka in je v solastnini fizičnih oseb, nepremičnino parc. št. 1810/2 – travnik v izmeri 1 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1713, k.o. Raka in je v solastnini fizičnih oseb, nepremičnino parc. št. 1812/3 – travnik v izmeri 4 00 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 2168, k.o. Raka in je v lasti fizične osebe ter nepremičnino parc. št. 1808/3 – njiva v izmeri 38 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 237, k.o. Raka in je prav tako v lasti fizične osebe.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
III.
Nakup nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi in po ocenjenih vrednostih, ki jih je v mesecu decembru 2005 izdelal sodno zapriseženi cenilec in skupaj znašajo 294.776,56 SIT.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Šifra: 464-180/2004-O507
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.