Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2117. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 1714/4, k.o. Kostanjevica, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 5323.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 1714/4, k.o. Kostanjevica, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 1714/4 – travnik v izmeri 26 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1378, k.o. Kostanjevica in je v solastnini fizičnih oseb.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na predmetni nepremičnini ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
III.
Nakup nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu januarju 2006 izdelal sodno zapriseženi cenilec in znaša 42.666,00 SIT.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Šifra: 465-35/2003-O507
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.