Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2116. Sklep o brezplačnem prenosu nepremičnin parc. št. 4051/10 in parc. št. 4052/5, k.o. Raka in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 5323.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel
S K L E P
o brezplačnem prenosu nepremičnin parc.
št. 4051/10 in parc. št. 4052/5, k.o. Raka
in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Brezplačno se prenese lastninska pravica v korist Občine Krško na nepremičnini parc. št. 4051/10 – pot v izmeri 278 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 600, k.o. Raka in je v lasti fizične osebe in na nepremičnini parc. št. 4052/5 – pot v izmeri 3 54 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 2542, k.o. Raka in je v solastnini fizičnih oseb.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
III.
Brezplačni prenos nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Šifra: 344-04-37/2004-O507
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.