Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2115. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2973/3, k.o. Veliki Trn, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 962/3, k.o. Veliki Trn, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 5322.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško, na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2973/3, k.o. Veliki Trn, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 962/3, k.o. Veliki Trn, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 2973/3 – pašnik v izmeri 1 91 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni seznam javnega dobra v k.o. Veliki Trn in se predmetna nepremičnina zamenja za nepremičnino parc. št. 962/3 – dvorišče v izmeri 31 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1260, k.o. Veliki Trn in je v lasti fizične osebe.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na nepremičnini parc. št. 962/3, k.o. Veliki Trn, se na predmetni nepremičnini ustanovi javno dobro v korist Občine Krško.
III.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena v skladu s predpisi in po vrednostih, ki jih je s cenitvijo zemljišč v mesecu decembru 2005 določil sodni cenilec in znašata za nepremičnino parc. št. 2973/3, k.o. Veliki Trn 101.975,55 SIT in za nepremičnino parc. št. 962/3, k.o. Veliki Trn 38.402,80 SIT.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Šifra: 46601-71/00-O507
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.