Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2112. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško, stran 5321.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 12., 23. in 174. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 39. seji dne 20. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
(Skupščinski Dolenjski list, št. 20/70)
1. člen
S tem odlokom preneha veljavnost dela Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/70), na zemljiščih s parc. št. 399/14, 399/17, 399/4, 399/8, *431, *232, 399/5, 399/7, 399/6, *51, 396/2 in 396/1, vse k.o. Stara vas, ki se nahajajo na območju med Ulico Slavka Rožanca ter Kurirsko potjo.
2. člen
Po začetku veljavnosti tega odloka se zemljišča, navedena v 1. členu tega odloka, urejajo v skladu z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01 in 15/05).
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 350-03-52/2005-O502
Krško, dne 20. aprila 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.