Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2108. Sklep o prenehanju javnega dobra, stran 5315.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dravograd na 33. seji dne 4. 5. 2006 sprejel
S K L E P
o prenehanju javnega dobra
I.
Na nepremičninah, parc. št. 1192/3 – neplodno v izmeri 56 m2 in parc. št. 1192/2 – cesta v izmeri 1376 m2, parc. št. 1176/24 – cesta v izmeri 796 m2 in parc. št. 1176/1 – cesta v izmeri 345 m2, vse vpisane v vl. št. 476, k.o. Otiški vrh I preneha status grajenega javnega dobra.
II.
Na nepremičninah iz I. tč. tega sklepa se po prenehanju javnega dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu vpiše lastninska pravica v korist Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, do celote.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/2002-33
Dravograd, dne 4. maja 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.