Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2107. Sklep o prenehanju javnega dobra, stran 5315.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dravograd na 32. seji dne 30. 3. 2006 sprejel naslednji
S K L E P
o prenehanju javnega dobra
I.
Na nepremičninah, parc. št. 774/22, 774/47, 774/46, 774/12, 774/25, 774/3, 769/3, 768/4, 762/7, 762/3, 774/49, 774/48, 804, 788, 774/27, 774/25, 774/14, 774/13, 774/16, 774/39, 774/36, 774/24, vse vpisane pri vl. št. 461, k.o. Šentjanž pri Dravogradu preneha status javnega dobra.
II.
Na nepremičninah iz I. točke tega sklepa se po prenehanju javnega dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu vpiše lastninska pravica v korist Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, do celote.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/2002-32
Dravograd, dne 30. marca 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.