Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2106. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2006, stran 5314.

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za finance
M I N I M A L N O Z A J A M Č E N O
D O N O S N O S T
na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2006
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05), za mesec april 2006 znaša 1,44% na letni ravni oziroma 0,12% na mesečni ravni.
Št. 4021-6/2006/12
Ljubljana, dne 10. maja 2006
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance