Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2104. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 5313.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06 in 36/06) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
(1) V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05 in 20/06) se v drugem odstavku 2. člena na koncu tabele »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 44-50« doda nova vrstica, ki se glasi: »Šifra PU: 69477, Naziv proračunskega uporabnika: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Šifra DM: B017313, Ime delovnega mesta: Ravnatelj SŠ, Plačni razred: 46«. Pri šifri PU 69337 se v petem stolpcu »Plačni razred«, številka »44« nadomesti s številko »45«. Pri šifri PU 69507 se naziv proračunskega uporabnika: »Javni vzgojno-izobraževalni zavod III. gimnazija Maribor« spremeni, tako da se glasi: »III. gimnazija Maribor«. Pri šifri PU 69523 se naziv proračunskega uporabnika: »Gimnazija Murska Sobota, P.O.« spremeni, tako da se glasi: »Gimnazija Murska Sobota«. Pri šifri PU 69744 se naziv proračunskega uporabnika: »Srednja šola Pietro Coppo P.O. Izola« spremeni, tako da se glasi: Srednja šola Pietro Coppo Izola«. Pri šifri PU 70149 se naziv proračunskega uporabnika: »Srednja glasbena in baletna šola Maribor P.O.« spremeni, tako da se glasi: »Srednja glasbena in baletna šola Maribor«. Pri šifri PU 70459 se naziv proračunskega uporabnika: »Srednja gostinska in turistična šola« spremeni, tako da se glasi: »Srednja gostinska in turistična šola Radovljica«.
(2) V tabeli »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42 – 49« se pri šifri PU 69280 naziv proračunskega uporabnika: »Srednja šola Črnomelj« spremeni, tako da se glasi: »Srednja šola Črnomelj – Srednja poklicna in strokovna šola«. Pri šifri PU 69329 se naziv proračunskega uporabnika: »Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik« spremeni, tako da se glasi: »Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik – Srednja ekonomska šola« in se v petem stolpcu »Plačni razred«, številka »45« nadomesti s številko »44«. Pri šifri PU 69736 se naziv proračunskega uporabnika: »Srednja šola Domžale« spremeni, tako da se glasi: »Srednja šola Domžale – Poklicna in strokovna šola«. Pri šifri PU 70050 se naziv proračunskega uporabnika: »Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana« spremeni, tako da se glasi: »Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana – Srednja poklicna šola«. Pri šifri PU 70351 se naziv proračunskega uporabnika: »Kmetijska šola Grm Novo mesto« spremeni, tako da se glasi: »Kmetijska šola Grm Novo mesto – Srednja poklicna in strokovna šola in strokovna gimnazija«.
(3) V tabeli »Tip osebe javnega prava: dijaški dom, Razpon plačnega razreda: 42 – 49« se pri šifri PU 63088 naziv proračunskega uporabnika: »Dijaški dom Bežigrad Ljubljana« spremeni, tako da se glasi: »Dijaški dom Bežigrad« in se v petem stolpcu »Plačni razred«, številka »46« nadomesti s številko »45«. Pri šifri PU 63215 se naziv proračunskega uporabnika: »Dijaški dom Ptuj Javno vzgojnoizobraževalni zavod« spremeni, tako da se glasi: »Dijaški dom Ptuj«. Pri šifri PU 69442 se naziv proračunskega uporabnika »Dijaški dom Šiška« spremeni, tako da se glasi: »Gimnazija Ljubljana Šiška – Dijaški dom«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-41/2005/4
Ljubljana, dne 18. aprila 2006
EVA 2006-3311-0031
dr. Milan Zver
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost