Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2102. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Vukova zadužbina, stran 5308.

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popravek) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi Ustanove Vukova zadužbina, Ulica Gradnikove brigade 6, 1122 Ljubljana, naslednje
S O G L A S J E
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove Vukova zadužbina, ustanove za preučevanje in ohranjanje srbske kulturne dediščine, Ulica Gradnikove brigade 6, 1122 Ljubljana, s katerim so ustanovitelji: Živorad Andrejić, Kvedrova 36, Ljubljana, Dragan Mitič, Kolarska ulica 5, Koper, Rajko Kramberger, Clevelandska 29, Ljubljana, Rodoljub Vasović, Jamova 48, Ljubljana, in Milan Kolakovič, Pod Plevno 84, Škofja Loka, ustanovili ustanovo z imenom Ustanova Vukova zadužbina, s sedežem v Ljubljani, Ulica Gradnikove brigade 6, 1122 Ljubljana, o čemer je notarka Dušica Berden, Trg OF 13, Ljubljana, izdala notarski zapis, opr. št. SV 135/06 z dne 20. 3. 2006.
Št. 028-9/2006/2
Ljubljana, dne 19. aprila 2006
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo