Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1869. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah, stran 4696.

Na podlagi 30. člena in 5. odstavka 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1), ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, št. 0401-0003/2006, z dne 23. 3. 2006, ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih volitvah za člane Občinskega sveta Občina Šmarje pri Jelšah, ki je bilo dne 10. 11. 2002, je Občinska volilna komisija Občine Šmarje pri Jelšah na korespondenčni seji dne 14. 4. 2006 sprejela
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinska volilna komisija Občine Šmarje pri Jelšah ugotavlja:
– da je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 24. redni seji, dne 23. 3. 2006, sprejel sklep, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata članu Občinskega sveta Erihu Strašku. Sklep je postal pravnomočen dne 29. 3. 2006;
– da mandat člana občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah preide na naslednjega kandidata z liste stranke LDS, Liberalna demokracija Slovenije, v 3. volilni enoti;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov stranke LDS, Liberalna demokracija Slovenije, v 3. volilni enoti za člane Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, Frančišek Drobne, roj. 25. 3. 1936, stan. Kristan vrh 46, 3241 Podplat;
– da je kandidat podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah.
Šifra: 0401-0003/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 14. aprila 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Zinka Strašek l.r.

AAA Zlata odličnost