Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1865. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina, stran 4693.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 31. redni seji dne 29. 3. 2006 sprejel naslednji
S K L E P
1.
V Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina se za preostanek mandatne dobe 2002–2006 kot namestnik člana imenuje Branko Frančišek Pucelj, roj. 15. 12. 1935, stanujoč Mladinska ulica 4, Rogaška Slatina.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0001-07/2006
Rogaška Slatina, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost