Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1856. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2006, stran 4686.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 21. redni seji dne 13. 4. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe
do sprejetja proračuna Občine Cerkno
za leto 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2006, vendar največ do 30. 6. 2006, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju kot v proračunu za leto 2005, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi. V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih glede na stanje 31. 12. 2005.
3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Cerkno za leto 2006.
4. člen
Župan Občine Cerkno skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2006.
Št. 410-0024/2006-10
Cerkno, dne 13. aprila 2006
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost