Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1853. Dopolnitev Splošnega navodila o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja, stran 4683.

Na podlagi sedmega odstavka 161.a člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP, uradno prečiščeno besedilo, ZKP-UPB-3, Uradni list RS, št. 8/06) in prvega odstavka 64. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT, uradno prečiščeno besedilo, ZDT-UPB1 in ZDT-C, Uradni list RS, št. 17/06) generalna državna tožilka Republike Slovenije izdajam
D O P O L N I T E V
Splošnega navodila o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja
1. člen
V Splošnem navodilu o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja (Uradni list RS, št. 128/04 in 136/04 – popravek) se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Vodja tožilstva oziroma pooblaščeni tožilec določi poravnalca načeloma po vrstnem redu iz seznama.
Pri določitvi upošteva tudi organizacijo dela, stalno prebivališče poravnalca in strank, specializacijo in posebne veščine ter enakomerno obremenjenost poravnalcev.«.
2. člen
Ta dopolnitev splošnega navodila začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. Tu 33/06
Ljubljana, dne 11. aprila 2006
Barbara Brezigar l.r.
generalna državna tožilka RS

AAA Zlata odličnost