Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2006 z dne 21. 4. 2006

Kazalo

1852. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 9. aprila 2006, stran 4681.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij,
ki je bil 9. aprila 2006
Skladno z določbami 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1) ter 49. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 24/05 – ZRLI-UPB1) je Republiška volilna komisija na 17. seji dne 19. aprila 2006, na podlagi zapisnikov volilnih komisij referendumskih območij o izidu glasovanja na referendumskih območjih na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 9. aprila 2006, ugotovila naslednji izid glasovanja:
 
I/1. Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Gorenja vas - Poljane v novo občino Poljane in je obsegal območja naslednjih naselij:
BUKOV VRH, ČETENA RAVAN, DELNICE, DOBJE, DOLENČICE, DOLENJA RAVAN, DOLENJA ŽETINA, DOLENJE BRDO, GORENJA RAVAN, GORENJA ŽETINA, GORENJE BRDO, HOTOVLJA, JARČJE BRDO, JAVORJE, JAZBINE, KREMENIK, KRIVO BRDO, LOM NAD VOLČO, LOVSKO BRDO, MALENSKI VRH, MLAKA NAD LUŠO, MURAVE, PODOBENO, PODVRH, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO, PREDMOST, SMOLDNO, SREDNJA VAS - POLJANE, VINHARJE, VOLČA, ZAKOBILJEK, ZAPREVAL, ŽABJA VAS.
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 1923 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 1923
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1386 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1386 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1386
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 9
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Gorenja vas - Poljane v novo občino z imenom Poljane in sedežem v Poljanah nad Škofjo Loko?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 578 volivcev ali 41,70% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 799 volivcev ali 57,65% od števila oddanih glasovnic.
Glede na Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, po katerem se znotraj tega referendumskega območja ugotavlja posebej tudi izid glasovanja za naselja na območju krajevne skupnosti Javorje, je Republiška volilna komisija ugotovila, da je bilo na navedenem območju:
– v volilni imenik vpisanih 450 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE: 450
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 319 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 319 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 319
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 0
Na referendumsko vprašanje je z besedo "ZA" odgovorilo 49 volivcev ali 15,36% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 270 volivcev ali 84,64% od števila oddanih glasovnic.
 
I/2. Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Cerknica v novo občino Rakek in je obsegal območja naslednjih naselij:
IVANJE SELO, RAKEK, RAKOV ŠKOCJAN, SLIVICE, UNEC.
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 2431 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 2431
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1842 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1842 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1842
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 7
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Cerknica v novo občino z imenom Rakek in sedežem v Rakeku?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 815 volivcev ali 44,25% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 1020 volivcev ali 55,37% od števila oddanih glasovnic.
 
I/3. Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Mozirje v novo občino Rečica ob Savinji in je obsegal območja naslednjih naselij:
DOL-SUHA, GRUŠOVLJE, HOMEC, NIZKA, POLJANE, REČICA OB SAVINJI, SPODNJA REČICA, SPODNJE POBREŽJE, ŠENTJANŽ, TRNOVEC, VARPOLJE, ZGORNJE POBREŽJE.
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 1889 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 1889
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1331 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1331 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1331
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 18
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Mozirje v novo občino z imenom Rečica ob Savinji in sedežem na Rečici ob Savinji?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 870 volivcev ali 65,36% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 443 volivcev ali 33,28% od števila oddanih glasovnic.
 
I/4. Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Idrija v novo občino Spodnja Idrija in je obsegal območja naslednjih naselij:
GORENJA KANOMLJA, GORENJI VRSNIK, GOVEJK, IDRIJSKE KRNICE, KORITA, LEDINE, LEDINSKE KRNICE, MASORE, MRZLI VRH, PEČNIK, SPODNJA IDRIJA, SPODNJA KANOMLJA, SPODNJI VRSNIK, SREDNJA KANOMLJA, ŽIROVNICA.
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 2403 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 2403
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1727 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1727 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1727
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 18
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Idrija v novo občino z imenom Spodnja Idrija in sedežem v Spodnji Idriji?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 763 volivcev ali 44,18% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 946 volivcev ali 54,78% od števila oddanih glasovnic.
 
I/5. Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Trebnje v novo občino Šentrupert in je obsegal območja naslednjih naselij:
BISTRICA, BRINJE, DOLENJE JESENICE, DRAGA PRI ŠENTRUPERTU, GORENJE JESENICE, HOM, HRASTNO, KAMNJE, MALI CIRNIK PRI ŠENTJANŽU, OKROG, PRELESJE, RAKOVNIK PRI ŠENTRUPERTU, RAVNIK, ROŽENBERK, SLOVENSKA VAS, STRAŽA, ŠENTRUPERT, ŠKRLJEVO, TRSTENIK, VESELA GORA, VRH, ZABUKOVJE, ZALOKA, RAVNE NAD ŠENTRUPERTOM, KOSTANJEVICA.
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 1909 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 1909
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1344 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1344 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1344
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 12
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Trebnje v novo občino z imenom Šentrupert in sedežem v Šentrupertu?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1111 volivcev ali 82,66% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 221 volivcev ali 16,44% od števila oddanih glasovnic.
 
I/6. Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Bled v novo občino Gorje in je obsegal območja naslednjih naselij:
GRABČE, KRNICA, MEVKUŽ, PERNIKI, PODHOM, POLJŠICA PRI GORJAH, RADOVNA, SPODNJE GORJE, SPODNJE LAZE, VIŠELNICA, ZGORNJE GORJE, ZGORNJE LAZE.
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 2386 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 2386
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1571 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1571 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1571
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 20
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Bled v novo občino z imenom Gorje in sedežem v Zgornjih Gorjah?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 834 volivcev ali 53,09% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 717 volivcev ali 45,64% od števila oddanih glasovnic.
 
I/7. Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Vrhnika v novo občino Log - Dragomer in je obsegal območja naslednjih naselij:
DRAGOMER, LOG PRI BREZOVICI, LUKOVICA PRI BREZOVICI.
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 2844 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 2844
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1943 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1943 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1943
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 7
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Vrhnika v novo občino z imenom Log - Dragomer in sedežem v Dragomeru?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 1644 volivcev ali 84,61% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 292 volivcev ali 15,03% od števila oddanih glasovnic.
 
I/8. Na referendumskem območju, ki naj bi se izločil iz občine Lenart v novo občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah in je obsegal območja naslednjih naselij:
JUROVSKI DOL, MALNA, SPODNJI GASTERAJ, SREDNJI GASTERAJ, VARDA, ZGORNJE PARTINJE, ZGORNJI GASTERAJ, ŽITENCE.
je bilo:
– v volilni imenik za referendumsko območje vpisanih 1704 volivcev
– s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče
SKUPAJ VOLIVCEV ZA REFERENDUMSKO OBMOČJE: 1704
Na voliščih je glasovalo:
– po volilnem imeniku 1125 volivcev
– s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 1125 volivcev
VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 1125
Ker so bile oddane prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, je bilo:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 4
Na vprašanje:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Lenart v novo občino z imenom Sveti Jurij v Slovenskih goricah in sedežem v Jurovskem dolu?"
je z besedo "ZA" odgovorilo 889 volivcev ali 79,02% od števila oddanih glasovnic
oziroma
z besedo "PROTI" 232 volivcev ali 20,62% od števila oddanih glasovnic.
Št. 10-6/00-30/06
Ljubljana, dne 19. aprila 2006
Predsednik
Anton Gašper Frantar l.r.
 
Člani:
dr. Bojan Bugarič l.r.
Ana Bilbija l.r.
mag. Jurij Toplak l.r.
mag. Saša Zagorc l.r.
Janez Srebot l.r.

AAA Zlata odličnost