Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2006 z dne 7. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2006 z dne 7. 4. 2006

Kazalo

1548. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 4. 2006 do 30. 6. 2006, stran 3943.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05), 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 96. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 4. 2006 do 30. 6. 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Oplotnica za leto 2006 oziroma najkasneje do 30. 6. 2006 se javna poraba Občine Oplotnica začasno financira po proračunu za leto 2005.
2. člen
Financiranje funkcij, nalog in drugih s predpisi določenih namenov se v navedenem obdobju nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2005.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje financiranje samo tistih investicij, ki so bile opredeljene v proračunu za leto 2005. Za ta namen se lahko zagotovijo finančna sredstva, če so bile v letu 2005 že sklenjene izvajalske pogodbe in njihovo poplačilo omogoča obseg razpoložljivih sredstev, opredeljenih za obdobje začasnega financiranja.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2006.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2006.
Št. 15.7.1/2006
Oplotnica, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

AAA Zlata odličnost