Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2006 z dne 7. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2006 z dne 7. 4. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1554. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Starod

Drugi akti

1525. Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006

MINISTRSTVA

1526. Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev
1527. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kakovosti in načinu izvajanja univerzalne poštne storitve
1528. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
1529. Pravilnik o sejninah in povračilu stroškov članom Komisije za zaščito ogroženih oseb
1530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka
1531. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Navodila za preskus tipa in overitve elektronske kontrolne naprave za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov
1532. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o meroslovnih pogojih za elektronsko kontrolno napravo za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov
1533. Sklep o veljavnosti četrtega, petega in šestega dodatka k peti izdaji Evropske farmakopeje
1534. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
1535. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
1536. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
1537. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov
1553. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

1538. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 26. člena, drugega stavka drugega odstavka 37. člena in drugega stavka drugega odstavka 41. člena Zakona o azilu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1552. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1539. Razlaga Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije
1540. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo

OBČINE

Brezovica

1541. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Dobrepolje

1542. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu

Dobrova-Polhov Gradec

1543. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2005

Hodoš

1544. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2005
1545. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2006

Koper

1551. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje

Medvode

1546. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Medvode za del območja urejanja MP 9/5 v Sori

Nova Gorica

1547. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta GLINOKOP RENČE

Oplotnica

1548. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 4. 2006 do 30. 6. 2006

Šalovci

1549. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2006
1550. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2006

POPRAVKI

1555. Popravek Seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 1. 12. 2000 do 27. 10. 2005 izdano dovoljenje za promet

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti