Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2006 z dne 7. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2006 z dne 7. 4. 2006

Kazalo

1540. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo, stran 3937.

T A R I F N A P R I L O G A
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo
1. OSNOVNE PLAČE
Najnižje osnovne plače iz 42. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo so po posameznih tarifnih razredih ločeno za tipična in netipična gozdarska dela za mesec februar 2006 in dalje, take:
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|Tarifni razred     |    A     |    B     |
|            +---------------------------------------+
|            | Najnižja osnovna bruto plača za   |
|            |     polni delovni čas       |
|            +---------+---------+---------+---------+
|            |  SIT  |  EUR  |  SIT  |  EUR  |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|I  |Enostavna dela  | 123.258|   514| 123.258|   514|
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|II  |Manj zahtevna  | 124.758|   521| 140.179|   585|
|   |dela       |     |     |     |     |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|III |Srednje zahtevna | 127.258|   531| 158.567|   662|
|   |dela       |     |     |     |     |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|IV  |Zahtevna dela  | 132.256|   552| 168.350|   703|
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|V  |Bolj zahtevna  | 148.102|   617| 172.751|   721|
|   |dela       |     |     |     |     |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|VI  |Zelo zahtevna  | 174.512|   728| 181.555|   758|
|   |dela       |     |     |     |     |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|VII |Visoko zahtevna | 196.541|   820| 223.801|   934|
|   |dela       |     |     |     |     |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|VIII |Najbolj zahtevna | 232.881|   972| 264.678|   1104|
|   |dela       |     |     |     |     |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|IX  |Izjemno zahtevna | 278.305|   1161| 316.461|   1321|
|   |dela       |     |     |     |     |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
2. USKLADITVE PLAČ
Najnižje osnovne plače, navedene po posameznih tarifnih razredih so že usklajene in vsebujejo vse zneske uskladitve v skladu z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 70/04) in Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 55/04).
Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta od 1. 2. 2006 dalje četrti odstavek 4. člena Dogovora o politiki plač zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 55/04) ter 8. člen Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 70/04) realizirana.
Preračun plač v EUR je bil opravljen na podlagi informativnega tečaja 239,640 SIT določenega z Zakonom o dvojnem označevanju cen … (Uradni list RS, št. 101/05).
3. REGRES ZA LETNI DOPUST
Delavcu pripada regres za letni dopust najmanj v višini 148.022 SIT.
4. PREHRANA MED DELOM
Delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini zgornjega zneska, določenega s podzakonskim aktom Vlade.
5. PREVOZ NA DELO IN Z DELA
Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 60% stroškov javnega prevoza. Če ta ni organiziran, mu pripada za vsak kilometer znesek, določen s podzakonskim aktom Vlade.
6. SLUŽBENA POTOVANJA
Delavcu pripada povračilo stroškov na službenem potovanju v skladu s podzakonskim aktom Vlade.
7. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE
Ta tarifna priloga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 2006. Tarifna priloga velja do 31. 12. 2006 in se njena veljavnost podaljša vsako leto za eno leto kolikor se stranki kolektivne pogodbe ne dogovorita drugače.
Z dnem, ko začne veljati ta tarifna priloga, preneha veljati Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za gozdarstvo (Uradni list RS, št. 16/05).
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
Predstavnik delodajalcev:
GZS – Združenje za gozdarstvo
Predsednik UO:
mag. Emilijan Trafela l.r.
 
Predstavnik delojemalcev:
Sindikat gozdarstva Slovenije
Predsednik:
Marko Fičur l.r.
Ta tarifna priloga h kolektivni pogodbi je bila s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 23. 3. 2006 pod zap. št. 50/5 in št. spisa 02047-1/2005/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti