Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2006 z dne 7. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2006 z dne 7. 4. 2006

Kazalo

1528. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, stran 3927.

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04- ZVOP-1) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
1. člen
V Pravilniku o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 45/05), se tabela v prilogi dopolni z vrsticami tabele iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, tako, da se ohrani zaporedje radijskih frekvenc.
Ta pravilnik je sprejet ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 007-35/2005
Ljubljana, dne 27. marca 2006
EVA 2005-2111-0112
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost