Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov, stran 3749.

Na podlagi drugega odstavka 18.c člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 17/06 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov
1. člen
V Pravilniku o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z meritvami vsebnosti in sestavin tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 62/03) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
"O rezultatih opravljenih meritev za katran, nikotin in ogljikov monoksid v cigaretah mora Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije enkrat letno, najpozneje do 30. junija za preteklo leto, pisno obvestiti Evropsko komisijo in Ministrstvo za zdravje ter poročilo objaviti na svojih spletnih straneh.".
2. člen
V 4. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"Enkrat letno, najpozneje do 31. junija, mora Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije poslati Evropski komisiji naslednje podatke, zbrane na podlagi poročil proizvajalcev in uvoznikov tobačnih izdelkov:''.
V tretji alinei prvega odstavka se besedilo "in učinke odvisnosti" nadomesti z besedilom: "ter podatke o vseh učinkih sestavin, ki povzročajo zasvojenost.".
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
''Podatke iz prejšnjega odstavka morajo proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov poslati Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
Podatki iz prvega odstavka tega člena morajo biti pridobljeni ali verificirani s strani enega od pooblaščenih laboratorijev.
Poročilo o pridobljenih podatkih mora biti najpozneje do 30. junija poslano Ministrstvu za zdravje in objavljeno na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije."
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-6/2003
Ljubljana, dne 22. marca 2006
EVA 2005-2711-0136
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost