Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1487. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3741.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS in 111/05 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 1145, pot v izmeri 2800 m², parcelo št. 1146, pot v izmeri 1917 m², parcelo št. 1148, pot v izmeri 10750 m², parcelo št. 1160, pot v izmeri 9315 m², in parcelo št. 1163, pot v izmeri 2664 m², ki so pripisane v zemljiško knjižnem vložku št. 686, vse k.o. Cerovec.
2. člen
Nepremičnine, ki so navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se parcele št. 1145, 1146, 1148, 1160 in 1163 odpišejo iz zemljiško knjižnega vložka št. 686, k.o. Cerovec, in se zanje v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0011/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost