Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1486. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3740.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS in 111/05 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 667/2, cesta v izmeri 315 m², parcelo št. 667/3, cesta v izmeri 112 m², in parcelo št. 667/4, cesta v izmeri 101 m², ki so pripisane v zemljiško knjižnem vložku št. 292, vse k.o. Blanca.
2. člen
Nepremičnine, ki so navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se parcele št. 667/2, 667/3 in 667/4 odpišejo iz zemljiško knjižnega vložka št. 292, k.o. Blanca, in se zanje v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0007/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost