Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1479. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31, stran 3736.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni v 3. členu navedeni elaborat Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 (Uradni list SRS, št. 48/87).
2. člen
V elaboratu ZN 31, št. 1638/U-87, september 1987, v točki 2.3. Funkcionalne in oblikovalske rešitve predvidenih objektov in naprav, se nadomesti besedilo drugega odstavka z novim, ki se glasi:
»Objekti od 1 do 6 in 8 do 10 so montažne ali klasične izvedbe, podolgovate tlorisne zasnove, širine do 20 m, višine objekta do kapi maks. 10 m. Lahko so tlorisno razgibani glede na konfiguracijo oziroma boljšo izkoriščenost terena. Strehe so dvokapne s temno kritino z možnostjo podaljšane strešine v prečni smeri. Fasada je svetle barve, klasična ali izvedena s prefabriciranimi fasadnimi elementi. Smer slemena je sever – jug, z nagibom strehe do 20°. Hale so pritlične ali dvoetažne, odvisno od zahteve investitorjev. Ureditev gradbene parcele mora zagotoviti funkcionalne potrebe glede na tehnologijo proizvodnje in velikosti objekta vključno s parkirnimi in ostalimi manipulativnimi površinami. Faktor zazidanosti gradbene parcele (z), znotraj območja urejanja je maks. 0,8, skladno z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost