Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1478. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, stran 3736.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03).
2. člen
V 18. členu Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 46/03) se črta zadnji stavek in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Predvideni objekti v obstoječem stanovanjskem območju se gradijo maksimalne višine pritličje + nadstropje + podstrešje. Predvideni objekti na ostalem območju urejanja se gradijo maksimalne višine pritličje + 2 x nadstropje + podstrešje.«
3. člen
V 19. členu Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 46/03) se črta prvi odstavek in nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi:
»Strehe so v osnovi dvokapnice ali večkapnice z možnostjo kombinacij ostalih oblik streh, katerih skupna površina ne presega ½ površine osnovne strešine. Naklon osnovne strešine bo 30º–40º, pri ostalih oblikah streh je dovoljena izvedba strešine nizkega naklona. Pri proizvodnih, poslovnih in skladiščnih objektih na celotnem območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je dovoljena izvedba dvokapnih, enokapnih in ravnih streh s svetlobnimi trakovih in kupolami nizkega naklona. Pri nizkih naklonih je lahko streha skrita za masko.«
4. člen
V 20. členu Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 46/03) se za prvim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»Na celotnem območju zazidalnega načrta se pri objektih lahko fasade obložijo s fasadnimi prefabriciranimi elementi iz vlaknasto cementnih plošč in stekla, možna pa je tudi izvedba klasičnega ometa. Skladiščni in proizvodni objekti se lahko obložijo s prefabriciranimi fasadnimi paneli iz jeklene profilirane pločevine. Možna pa je tudi kombinacija navedenih fasadnih oblog.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost