Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1475. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta, stran 3734.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. 58/03 – ZZK-1), v nadaljnjem besedilu: ZUreP – 1, ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Sevnica dne 27. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici, izdelovalca REGION, projektivni biro Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice.
2. člen
Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka 10. 4. 2006 do vključno srede 10. 5. 2006:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnic, v času uradnih ur;
– v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
3. člen
Javna obravnava predloga občinskega lokacijskega načrta bo v četrtek, 20. 4. 2006, ob 18. uri v kulturni dvorani gasilskega doma Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve do konca javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo z dnevom objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-0001/2004
Sevnica, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost