Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1471. Sklep o zamenjavi nepremičnine, parc. št. 1871/2, k. o. Imeno, za parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2, vse k. o. Imeno, ter ustanovitvi javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2, stran 3729.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03), je Občinski svet Občine Podčetrtek na 23. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o zamenjavi nepremičnine, parc. št. 1871/2,
k. o. Imeno, za parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2, vse k. o. Imeno, ter ustanovitvi javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2
I.
Nepremičnina, parc. št. 1871/2, pot, površine 632 m2, last Občine Podčetrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, se zamenja za parc. št. 998/1, neplodno, površine 406 m2 in parc. št. 1019/2, neplodno, površine 517 m2, solast Štampfer Mihelce in Štampfer Milana, Ljubljanska cesta 102, 2000 Maribor.
II.
Po zamenjavi predmetnih nepremičnin se na nepremičnini, parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2, k. o. Imeno, vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.
III.
Nepremičnine se zamenjajo zaradi prestavitve cestnega telesa parc. št. 1871/2, na zemljišče, parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2, vse k. o. Imeno, ki je po novem v funkciji javnega dobra.
IV.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-001/2006
Podčetrtek, dne 24. marca 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost