Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1451. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi, stran 3691.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi. Predlog je skladen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi je stavbni kompleks cerkve sv. Jožefa, stavbišča na vrhu Aljaževega hriba, vključno s širšim območjem kulturne dediščine (K 3.04) in gozda s posebnim namenom na južnem in severovzhodnem pobočju hriba, kot ju opredeljuje Celjski prostorski plan. Obstoječi cerkvi in Domu sv. Jožefa, ter tako imenovani Lazarjevi hiši, bi v stavbnem kompleksu dodali dom starejših občanov, ki bi se navezoval na servisne kapacitete Doma in v okviru parkovne ureditve – širšega bivanjskega prostora doma starejših – še večnamensko igrišče, ki bi služilo ob večjih prireditvah tudi kot parkirišče, vrtno lopo in vratarnico. Po severovzhodnem pobočju Aljaževega hriba pa bi zgradili novo prometnico za dovoz do kompleksa Misijonske hiše.
III.
Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi se prične osem dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu krajevne skupnosti Aljažev hrib in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve in traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena po objavi sklepa v Uradnem listu. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje na javno razgrnjeni predlog. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z njim.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, le-te pošljejo županu Mestne občine Celje v roku osem dni po preteku javne razgrnitve. Župan zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00007/2005-4200/FP
Celje, dne 22. marca 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost