Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1449. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice, stran 3690.

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/I/94 in 8/96) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 25. redni seji dne 27. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (Uradni list RS, št. 17/06) se spremeni 27. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Zavod za turizem Občine Brežice in Razvojni center Brežice se spojita. Z dnem vpisa spojitve v sodni register preneha obstoj obeh zavodov. Spojitev obeh zavodov se sme vpisati v sodni register šele po vpisu Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice v sodni register.
(2) Premoženje Zavoda za turizem Občine Brežice in Razvojnega centra Brežice preide z dnem spojitve na Zavod za podjetništvo in turizem Brežice.
(3) Pravni naslednik obeh zavodov je Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, na katerega preidejo vse pravice in obveznosti obeh zavodov ter redno zaposleni delavci.«
2. člen
Spremeni se 28. člen, ki se po novem glasi:
»Z dnem vpisa spojitve Zavoda za turizem Občine Brežice in Razvojnega centra Brežice v sodni register prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Brežice (Uradni list RS, št. 23/01), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center Brežice« (Uradni list RS, št. 70/98), Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center Brežice« (Uradni list RS, št. 3/01), Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Brežice (Uradni list RS, št. 58/01) in Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center Brežice« (Uradni list RS, št. 30/03).«
3. člen
Ostala določila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 301-3/2005
Brežice, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost