Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1445. Spremembe dodatka k Pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka« za 4. serijo srečk, stran 3682.

Na podlagi Pravil kviz loterije »Olimpijska srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe dne 27. 7. 2004 in drugega odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela uprava družbe dne 3. 12. 1998, spremembe in dopolnitve pa dne 28. 2. 2001 in 13. 2. 2004, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22, na seji dne 9. 3. 2006 sprejela
S P R E M E M B E D O D A T K A
k Pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka« za 4. serijo srečk
1. člen
V dodatku k Pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka« 4. serije srečk, ki ga je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22, na seji dne 1. 9. 2004, se v 3. členu število bonus dobitkov »17« nadomesti s številom »26« in skupna vrednost bonus dobitkov »17.000.000,00 SIT« nadomesti z vrednostjo »26.000.000,00 SIT«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se datum »2. 4. 2006« nadomesti z datumom »31. 12. 2006«, datum »24. 4. 2006« pa z datumom »22. 1. 2007«.
V drugem odstavku 6. člena se datum »2. 7. 2006« nadomesti z datumom »31. 3. 2007«.
3. člen
V času podaljšanja prodaje 4. serije srečk igre »Olimpijska srečka« se za povečan sklad za bonus dobitke uporabijo sredstva neizplačanih dobitkov.
4. člen
V primeru, da Vlada Republike Slovenije prireditelju od 1. 7. 2006 ne podaljša koncesije za prirejanje klasične igre na srečo z imenom »Olimpijska srečka«, potem za 4. serijo srečk velja, da je:
– zadnji dan prodaje srečk v seriji na dan, ko poteče rok, do katerega je bila dodeljena koncesija,
– zadnji dan za izplačilo denarnih dobitkov 90 dni po poteku dneva, določenega kot zadnji dan prodaje srečk v seriji,
– žrebanje bonus dobitkov vsak prvi ponedeljek v mesecu v tistih mesecih, ko je prodaja srečk v seriji dovoljena in
– zaključno žrebanje bonus dobitkov najkasneje do 15. v mesecu po poteku meseca, v katerem se zaključi s prodajo srečk v seriji.
Prireditelj bo natančne datume iz prejšnjega odstavka tega člena javno objavil le, če mu Vlada Republike Slovenije ne bo podaljšala koncesije.
Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 473-01/98-15 (V) dne 29. 7. 1999 in jo podaljšala s sklepom številka 473-01-2001-4 dne 22. 6. 2001.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je dodatek k pravilom kviz loterije »Olimpijske srečka« potrdilo pod številko 471-212-5/04-9 dne 22. 10. 2004, te spremembe dodatka pod številka 46100-6/2006/2 dne 24. 3. 2006; dovoljenje za podaljšanje prodaje 4. serije srečk pa je bilo izdano pod številko 46100-7/2006/2 dne 20. 3. 2006.
Št. 55/06
Ljubljana, dne 27. marca 2006
Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave

AAA Zlata odličnost