Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1444. Sklepi Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 2. marca 2006, stran 3655.

S K L E P I
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 2. marca 2006
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/1 o potrditvi učbenika:
naslov:           BIOLOGIJA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:       devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          biologija
razred:           9.
vrsta učnega gradiva:    učbenik
avtor:           Metka Kralj, Andreja Slapnik
lektor:           Ludvik Kaluža
recenzent:         dr. Barbara Bajd, Alenka Šimnic, Neda Golmajer
likovno-tehnični urednik:  Sanda Logar
ilustrator:         Tomaž Amon, Jure Kralj
fotograf:          M. Medved et al.
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:          TZS, Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/2 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          BIOLOGIJA 9, delovni zvezek za biologijo v 9.
              razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          biologija
razred:          9.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Andreja Slapnik
lektor:          Ludvik Kaluža
recenzent:         dr. Barbara Bajd, Irena Zbašnik Zabovnik
likovno-tehnični urednik: Sanda Logar
ilustrator:        Mojca Sekulič
fotograf:         M. Medved et al.
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         TZS, Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/3 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          BIOLOGIJA 9, delovni zvezek za biologijo v 9.
              razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          biologija
razred:          9.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Marina Svečko
lektor:          Jelka Makoter
recenzent:         dr. Peter Stušek, Lučka Lazarev Šerbec
likovno-tehnični urednik: Miran Krištof
ilustrator:        Suzana Bužan, Mojca Lampe Kajtna
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/4 o potrditvi učbenika:
naslov:          GENETIKA, učbenik za biologijo v 4. letniku
              gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma
              strokovnega izobraževanja, maturitetni program
vrsta programa:      gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma
              strokovno izobraževanje
predmet:          biologija
letnik:          4.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Radovan Komel
lektor:          Jasna Kamin
recenzent:         dr. Peter Dovč, Marjeta Dobravc
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:        Mojca Sekulič
fotograf:         Arne Hodalič, Iztok Bončina, Foto Spring
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:         ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/5 o potrditvi učbenika:
naslov:          GENETIKA IN EVOLUCIJA, Učbenik, Biologija za 4.
             letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma
             strokovnega izobraževanja, maturitetni program
vrsta programa:      gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma
             strokovno izobraževanje
predmet:         biologija
letnik:          4.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:          Samo Kreft, Sonja Krapež
lektor:          Renata Vrčkovnik
recenzent:        dr. Gregor Andreluh, Helena Črne Hladnik
likovno-tehnični urednik: Goran Čurčič
ilustrator:        "nekomura"
fotograf:         arhiv založbe Modrijan
leto izdaje:       2006
čas veljavnosti:     5 šolskih let
založnik:         MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000
             Ljubljana
vrsta potrditve:     prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/6 o potrditvi učbenika:
naslov:          RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ, učbenik za biologijo v 2.
             letniku strokovnega gimnazijskega izobraževanja
vrsta programa:      gimnazijsko izobraževanje, strokovne
predmet:         biologija
letnik:          2.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:          Mitja Kaligarič, Dušan Devetak
lektor:          Jelka Makoter
recenzent:        dr. Tom Turk, dr. Marina Dermastia, Peter Firbas
likovno-tehnični urednik: Miran Krištof
ilustrator:        E. Vujić Omerzel et al.
fotograf:         B. Novak et al.
leto izdaje:       2001
čas veljavnosti:     1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:     ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/7 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU, samostojni
              delovni zvezek za izbirni predmet Organizmi v
              naravi in umetnem okolju v 7. ali 8. ali 9. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          organizmi v naravi in umetnem okolju kot izbirni
              predmet
razred:          7. ali 8. ali 9.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Jelka Strgar, Dušan Vrščaj
lektor:          Ludvik Kaluža
recenzent:         dr. Tomi Trilar, Danica Pintar
likovno-tehnični urednik: Sanda Logar
ilustrator:        Marija Prelog, Jure Kralj
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         TZS, Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/8 o potrditvi učbenika:
naslov:          DRUŽBA, učbenik za družbo v 4. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          družba
razred:          4.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Peter Arko, Ana Galjot, Janez Justin, Tatjana
              Resnik Planinc, Alenka Švab
lektor:          Ana Galjot
recenzent:         dr. Darko Ogrin, dr. Darko Štrajn, dr. Maja
              Zupančič, dr. Milena Ivanuš Grmek, Mojca Sardoč
likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner
ilustrator:        Damijan Stepančič
fotograf:         AP Photo Archive et al.
tehnične risbe:      Mihael Frass
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         i2 družba za založništvo, izobraževanje in
              raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/9 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          DRUŽBA, delovni zvezek za družbo v 4. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          družba
razred:          4.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Ana Galjot, Janez Justin, Tatjana Resnik Planinc
lektor:          Ana Galjot
recenzent:         dr. Darko Ogrin, dr. Darko Štrajn, dr. Maja
              Zupančič, dr. Milena Ivanuš Grmek, Mojca Sardoč
likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner
ilustrator:        Damijan Stepančič, Tomaž Lavrič
fotograf:         AP Photo Archive et al.
tehnične risbe:      Mihael Frass
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         i2 družba za založništvo, izobraževanje in
              raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/10 o potrditvi učbenika:
naslov:          DRUŽBA 5, učbenik za družbo v 5. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          družba
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Marija Košak, Zvonka Lavbič Saje
lektor:          Jasna Berčon
recenzent:         dr. Aleš Gabrič, mag. Metka Berdajs
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/11 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:           DRUŽBA 5, delovni zvezek za družbo v 5. rzaredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:       devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          družba
razred:           5.
vrsta učnega gradiva:    delovni zvezek
avtor:           Marija Košak, Zvonka Lavbič Saje
lektor:           Jasna Berčon
recenzent:         dr. Aleš Gabrič, mag. Metka Berdajs
likovno-tehnični urednik:  Nedžad Žujo
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:          DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/12 o potrditvi učbenika:
naslov:          Z DRUŽBO V DRUŽBO 5, učbenik za družbo v 5. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          družba
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta Budnar, Drago
              Ivanšek, Igor Lipovšek, Marjeta Zabukovec
lektor:          Nada Colnar
recenzent:         dr. Franc Rozman, dr. Stanko Pelc, Jana Ambrožič,
              mag. Metka Berdajs, Darinka Kos
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:        Marko Škrlep, Andreja Peklar
fotograf:         Stane Klemenc, Matevž Lenarčič,
              Jurij Senegačnik et al.
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/13 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:           Z DRUŽBO V DRUŽBO 5, delovni zvezek za družbo v 5.
              razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:       devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          družba
razred:           5.
vrsta učnega gradiva:    delovni zvezek
avtor:           Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta Budnar, Drago
              Ivanšek, Igor Lipovšek, Marjeta Zabukovec
lektor:           Mateja Dermelj Repoša
recenzent:         dr. Franc Rozman, dr. Stanko Pelc, Jana Amboržič,
              mag. Metka Berdajs, Darinka Kos
likovno-tehnični urednik:  Elizabeta Jazbec
ilustrator:         Marko Škrlep, Andreja Peklar
fotograf:          Stane Klemenc, Matevž Lenarčič,
              Jurij Senegačnik et al.
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:          ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/14 o potrditvi učbenika:
naslov:           DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, učbenik za
               državljansko vzgojo in etiko v 7. razredu
               devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:       devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           državljanska vzgoja in etika
razred:           7.
vrsta učnega gradiva:    učbenik
avtor:            Spomenka Hribar, Maja Zupančič, Janez Justin,
               Majda Černič Istenič, Darko Štrajn, Katja Bašič
lektor:           Rudenka Nebergoj
recenzent:          dr. Drago B. Rotar, dr. Zdenko Kodelja, dr.
               Bogomir Novak, Vilma Nečimer, Rado Kostrevec
likovno-tehnični urednik:  Iztok Hafner
ilustrator:         Tomaž Lavrič
fotograf:          Bojan Velikonja et al.
leto izdaje:         2001
čas veljavnosti:       1 šolsko leto
založnik:          i2 družba za založništvo, izobraževanje in
               raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/15 o potrditvi učbenika:
naslov:            CAMPUS 1, učbenik za francoščino kot drugi
               oziroma tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku
               gimnazijskega izobraževanja
vrsta programa:        gimnazijsko izobraževanje
predmet:           francoščina kot 2. oziroma 3. tuji jezik
letnik:            1., 2.
vrsta učnega gradiva:     učbenik
avtor:            Jacky Girardet, Jacques Pécheur
recenzent:          dr. Meta Lah, Vesna Čeh Štok
likovno-tehnični urednik:   Saša Hanuna
leto izdaje:         2005
čas veljavnosti:       5 šolskih let
založnik:           CLE INTERNATIONAL, DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538
               Ljubljana
vrsta potrditve:       prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/16 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:           CAMPUS 1, delovni zvezek za francoščino kot drugi
              oziroma tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku
              gimnazijskega izobraževanja
vrsta programa:       gimnazijsko izobraževanje
predmet:          francoščina kot 2. oziroma 3. tuji jezik
letnik:           1., 2.
vrsta učnega gradiva:    delovni zvezek
avtor:           Jacky Girardet, Jacques Pécheur
recenzent:         dr. Meta Lah, Vesna Čeh Štok
likovno-tehnični urednik:  Saša Hanuna
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:          CLE INTERNATIONAL, DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538
              Ljubljana
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/17 o potrditvi učbenika:
naslov:          EXTRA! 1, Méthode de francais, učbenik za
              francoščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          francoščina kot izbirni predmet
razred:          7., 8.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Fabienne Gallon
recenzent:         mag. Elza Jereb, Jezerka Beškovnik
likovno-tehnični urednik: Saša Hanuna
leto izdaje:        2002
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         HACHETTE, DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/18 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          EXTRA! 1, Cahier d'exercices, delovni zvezek za
              francoščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          francoščina kot izbirni predmet
razred:          7., 8.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Fabienne Gallon, Cynthia Donson
recenzent:         mag. Elza Jereb, Jezerka Beškovnik
likovno-tehnični urednik: Saša Hanuna
leto izdaje:        2002
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         HACHETTE, DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/19 o potrditvi učbenika:
naslov:           EXTRA! 2, Méthode de francais, učbenik za
              francoščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:       devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          francoščina kot izbirni predmet
razred:           8., 9.
vrsta učnega gradiva:    učbenik
avtor:           Fabienne Gallon
recenzent:         mag. Elza Jereb, Jezerka Beškovnik
likovno-tehnični urednik:  Saša Hanuna
leto izdaje:        2002
čas veljavnosti:      3 šolska leta
založnik:          HACHETTE, DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/20 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          EXTRA! 2, Cahier d'exercices, delovni zvezek za
              francoščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          francoščina kot izbirni predmet
razred:          8., 9.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Fabienne Gallon
recenzent:         mag. Elza Jereb, Jezerka Beškovnik
likovno-tehnični urednik: Saša Hanuna
leto izdaje:        2002
čas veljavnosti:      3 šolska leta
založnik:         HACHETTE, DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/21 o potrditvi atlasa:
naslov:          ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, atlas za
              geografijo v 6.-9. razredu osnovne šole, v
              gimnazijskem, nižje poklicnem, srednje poklicnem,
              srednje tehniškem oziroma strokovnem in poklicno
              tehniškem izobraževanju
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          geografija
razred:          6.-9.
vrsta učnega gradiva:   atlas
lektor:          Andreja Prašnikar, Aleksandra Lurat Ivan
recenzent:         dr. Sabina Popit, Marjeta Vidmar
likovno-tehnični urednik: Suzana Duhovnik
fotograf:         Arhiv MKZ
tehnične risbe:      Westwrmann Schulbuchverlag gmbh
leto izdaje:        2002
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska 29,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/22 o potrditvi učbenika:
naslov:          GEOGRAFIJA 7, učbenik za geografijo v 7. razredu
              osnovne šole
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          geografija
razred:          7.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Marija Košak, Igor Bahar
lektor:          Andreja Prašnikar, Maja Cerar
recenzent:         dr. Jurij Kunaver, dr. Franc Lovrenčak, dr. Mirko
              Pak, Nevenka Cigler, Karmen Cunder, Žarko Tomšič
likovno-tehnični urednik: Peter Miklič, Tatjana Lješevič
ilustrator:        Aleš Sedmak
fotograf:         Arhiv MKZ
tehnične risbe:      Andrej Gale
leto izdaje:        1999
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska 29,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/23 o potrditvi učbenika:
naslov:          GEOGRAFIJA ZA 7. RAZRED, učbenik za geografijo v 7.
              razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          geografija
razred:          7.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Karmen Kolnik Kolenc, Marta Otič, Ana Vovk Korže
lektor:          Nuša Radinja
recenzent:         dr. Mirko Pak, dr. Franc Lovrenčak, Karmen Cunder,
              Tomaž Oršič
likovno-tehnični urednik: Irena Petrič
fotograf:         Arhiv DZS et al.
tehnične risbe:      Monde Neuf d.o.o.
leto izdaje:        1999
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/24 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          GEOGRAFIJA ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za
              geografijo v 7. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          geografija
razred:          7.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Karmen Kolnik Kolenc, Marta Otič, Ana Vovk Korže
lektor:          Nuša Radinja
recenzent:         dr. Mirko Pak, dr. Franc Lovrenčak, Karmen Cunder,
              Tomaž Oršič
likovno-tehnični urednik: Irena Petrič
fotograf:         Arhiv DZS et al.
tehnične risbe:      Monde Neuf d.o.o.
leto izdaje:        1999
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/25 o potrditvi učbenika:
naslov:           SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, Učbenik, Geografija za
              7. razred devetletnega osnovnošolskega
              izobraževanja
vrsta programa:       devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          geografija
razred:           7.
vrsta učnega gradiva:    učbenik
avtor:           Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak
lektor:           Bronislava Aubelj
recenzent:         dr. Franc Lovrenčak, Neva Osterman
likovno-tehnični urednik:  Gorazd Rogelj
ilustrator:         Gregor Markelj
fotograf:          Bojan Brencelj et al.
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:          MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000
              Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/26 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, Delovni zvezek,
              Geografija za 7. razred devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          geografija
razred:          7.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak
lektor:          Bronislava Aubelj
recenzent:         dr. Franc Lovrenčak, Neva Osterman
likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj
ilustrator:        Gregor Markelj
fotograf:         Andreja Senegačnik et al.
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000
              Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/27 o potrditvi učbenika:
naslov:          GEOGRAFIJA 8, učbenik za geografijo v 8. razredu
              osnovne šole
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          geografija
razred:          8.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Tatjana Resnik Planinc, Igor Bahar, Jože Račič
lektor:          Andreja Prašnikar, Rajko Korošec
recenzent:         dr. Jurij Kunaver, Martin Oblak, Žarko Tomšič
likovno-tehnični urednik: Barbara Jenko, Peter Miklič
ilustrator:        Aleš Sedmak
fotograf:         Arhiv MKZ
tehnične risbe:      Andrej Gale
leto izdaje:        2000
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska 29,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/28 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:           GEOGRAFIJA 8, delovni zvezek za geografijo v 8.
              razredu osnovne šole
vrsta programa:       devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          geografija
razred:           8.
vrsta učnega gradiva:    delovni zvezek
avtor:           Tatjana Resnik Planinc, Igor Bahar, Jože Račič
lektor:           Andreja Prašnikar, Maja Cerar
recenzent:         dr. Jurij Kunaver, Martin Oblak, Žarko Tomšič
likovno-tehnični urednik:  Barbara Jenko, Peter Miklič
ilustrator:         Aleš Sedmak
fotograf:          Arhiv MKZ
tehnične risbe:       Andrej Gale
leto izdaje:        2000
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:          MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska
              29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/29 o potrditvi učbenika:
naslov:           SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI SVET, Učbenik,
               Geografija za 8. razred devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:       devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           geografija
razred:           8.
vrsta učnega gradiva:    učbenik
avtor:            Karmen Kolnik Kolenc, Ana Korže Vovk, Marta Otič,
               Jurij Senegačnik
lektor:           Renata Vrčkovnik
recenzent:          dr. Franc Lovrenčak, Neva Osterman
likovno-tehnični urednik:  Gorazd Rogelj
ilustrator:         Gregor Markelj
fotograf:          Bojan Brencelj et al.
leto izdaje:         2006
čas veljavnosti:       1 šolsko leto
založnik:          MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/30 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:            SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI SVET, Delovni zvezek,
               Geografija za 8. razred devetletnega
               osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:        devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:           geografija
razred:            8.
vrsta učnega gradiva:     delovni zvezek
avtor:            Karmen Kolnik Kolenc, Ana Korže Vovk, Marta Otič,
               Jurij Senegačnik
lektor:            Renata Vrčkovnik
recenzent:          dr. Franc Lovrenčak, Neva Osterman
likovno-tehnični urednik:   Gorazd Rogelj
ilustrator:          Gregor Markelj
fotograf:           Aleš Fevžar et al.
leto izdaje:         2006
čas veljavnosti:       1 šolsko leto
založnik:           MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000
               Ljubljana
vrsta potrditve:       ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/31 o potrditvi učbenika:
naslov:           OBČA GEOGRAFIJA, učbenik za geografijo v 1.
              letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega
              oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:       gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško
              oziroma strokovno izobraževanje
predmet:          geografija
letnik:           1.
vrsta učnega gradiva:    učbenik
avtor:           Karmen Cunder, Terezija Kürbus, Boris Hajdinjak,
              Branko Kandrič
lektor:           Eva Blumauer
recenzent:         dr. Darko Ogrin, Alenka Dragoš, Vili Podgoršek
likovno-tehnični urednik:  Peter Miklič, Peter Svetek
ilustrator:         Aleš Sedmak
fotograf:          Arhiv MKZ
tehnične risbe:       Peter Miklič, Andrej Gale
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:          MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska
              29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/32 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek za geografijo v 1.
              letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega
              oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:      gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma
              strokovno izobraževanje
predmet:          geografija
letnik:          1.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Karmen Cunder, Terezija Kürbus, Boris Hajdinjak,
              Branko Kandrič
lektor:          Eva Blumauer
recenzent:         dr. Darko Ogrin, Alenka Dragoš, Vili Podgoršek
likovno-tehnični urednik: Peter Svetek
ilustrator:        Aleš Sedmak
fotograf:         Arhiv MKZ
tehnične risbe:      Peter Miklič, Andrej Gale
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska 29,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/33 o potrditvi učbenika:
naslov:          GEOGRAFIJA SLOVENIJE 1, učbenik za geografijo v 3.
              letniku gimnazijskega izobraževanja
vrsta programa:      gimnazijsko izobraževanje
predmet:          geografija
letnik:          3.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Marijan M. Klemenčič, Igor Lipovšek
lektor:          Nuša Radinja
recenzent:         dr. Dušan Plut, Ivica Krek
likovno-tehnični urednik: Irena Petrič
fotograf:         Senja Požar et al.
tehnične risbe:      Monde Neuf d.o.o.
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/34 o potrditvi učbenika:
naslov:          GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE, učbenik za
              geografijo v 3. letniku gimnazijskega in srednjega
              tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:      gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma
              strokovno izobraževanje
predmet:          geografija
letnik:          3.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Marijana Likar, Sabina Popit, Svit Šturm
lektor:          Nadja Leban
recenzent:         dr. Marijan M. Klemenčič, Franci Grlica
likovno-tehnični urednik: Peter Svetek
ilustrator:        Aleš Sedmak, Adriano Janežič
fotograf:         arhiv MKZ et al.
tehnične risbe:      Andrej Gale, Peter Svetek
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:         MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska 29,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/35 o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka:
naslov:          GLASBA 1, ZAPOJMO ZAIGRAJMO IN ZAPLEŠIMO, učbenik z
              elementi delovnega zvezka s fonogramom za glasbeno
              vzgojo v 1. razredu osnovne šole
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          glasbena vzgoja
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   učbenik z elementi delovnega zvezka
avtor:           Albinca Pesek
lektor:          Andreja Prašnikar
recenzent:         mag. Dragica Žvar, mag, Ivan Urbančič, dr. Ljubica
              Marjanovič Umek, Tatjana Kokalj
likovno-tehnični urednik: Andrej Gale
notograf:         Gal Hartman
ilustrator:        Gorazd Vahen
leto izdaje:        1999
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska 29,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/36 o potrditvi učbenika:
naslov:          ČUDOVITI SVET GLASBE, učbenik za glasbeno vzgojo v
              6. razredu devetletnega osnovnošolskega
              izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          glasbena vzgoja
razred:          6.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Natalija Kustec, Cvetka Bevc
lektor:          Mojca Tomišić
recenzent:         dr. Matjaž Barbo, Valerija Nemec
likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka
notograf:         Milena Jarc
ilustrator:        Katja Gruber, Andreja Kramberger
fotograf:         Žiga Koritnik, Janez Eržen, Luka Kaše
tehnične risbe:      Iztok Kramberger
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      3 šolska leta
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/37 o potrditvi učbenika:
naslov:          EKONOMIKA GOSPODINJSTVA, TEKSTIL IN OBLAČENJE,
              učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          gospodinjstvo
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Francka Lovšin, Bernarda Debeljak
lektor:          Milojka Mansoor
recenzent:         dr. Verena Koch, dr. Marija Lap Drozg, mag. Marija
              Kodela, Damjana Kaplja
likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka
ilustrator:        Ksenija Konvalinka
tehnične risbe:      Ksenija Konvalinka
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/38 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          EKONOMIKA GOSPODINJSTVA, TEKSTIL IN OBLAČENJE,
              delovni zvezek za gospodinjstvo v 5. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          gospodinjstvo
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Francka Lovšin, Bernarda Debeljak
lektor:          Milojka Mansoor
recenzent:         dr. Verena Koch, dr. Marija Lap Drozg, mag. Marija
              Kodela, Damjana Kaplja
likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka
ilustrator:        Ksenija Konvalinka
tehnične risbe:      Ksenija Konvalinka
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/39 o potrditvi učbenika:
naslov:          KEMIJA 8, učbenik za kemijo v 8. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          kemija
razred:          8.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Marjan Košele, Vesna Ferk, Mojca Fir, Mateja
              Sajovec, Tatjana Pufič, Jožica Lešnik
lektor:          Ludvik Kaluža
recenzent:         dr. Nataša Brouwer Zupančič, Manca Žibret
              Milovančev
likovno-tehnični urednik: Stanislav Oražem
ilustrator:        Mojca Sekulič
fotograf:         Simon Kajtna, Matija Barbič
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         TZS, Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/40 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          KEMIJA 8, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          kemija
razred:          8.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Marjan Košele, Vesna Ferk, Mojca Fir, Mateja
              Sajovec, Tatjana Pufič, Jožica Lešnik
lektor:          Ludvik Kaluža
recenzent:         dr. Nataša Brouwer Zupančič, Manca Žibret
              Milovančev
likovno-tehnični urednik: Stanislav Oražem
ilustrator:        Mojca Sekulič
fotograf:         Simon Kajtna
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         TZS, Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/41 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          KEMIJA DANES 1, delovni zvezek za kemijo v 8.
              razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          kemija
razred:          8.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Alenka Gabrič, Saša Aleksij Glažar, Mojca Graunar,
              Milica Slatinek Žigon
lektor:          Jasna Kamin
recenzent:         dr. Primož Šegedin, dr. Boris Šket, Violeta
              Stefanovik
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
ilustrator:        Petra Varl, Andrej Kustec
tehnične risbe:      Katja Kravanja, Maja Harej
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/42 o potrditvi učbenika:
naslov:          MOJA PRVA KEMIJA 1, Učbenik, Kemija za 8. razred
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          kemija
razred:          8.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           S. A. Glažar, A. Godec, M. Vrtačnik, K. S. Wissiak
              Grm
lektor:          Renata Vrčkovnik
recenzent:         dr. Saša Petriček, Barbara Rubin
likovno-tehnični urednik: Goran Čurčič
ilustrator:        Jera Jakše, Metka Žerovnik
fotograf:         arhiv založbe Modrijan, Tomaž Lunder
tehnične risbe:      Darko Simeršek
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000
              Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/43 o potrditvi učbenika:
naslov:          KEMIJA 9, učbenik za kemijo v 9. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          kemija
razred:          9.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Irena Zbašnik Zabovnik, Rajko Ipavec, Nataša Režek
              Donev, Irena Sajovic, Samo Jamšek
lektor:          Ludvik Kaluža
recenzent:         dr. Nataša Brouwer Zupančič, Manca Žibret
              Milovančev
likovno-tehnični urednik: Stanislav Oražem
ilustrator:        Mojca Sekulič
fotograf:         Simon Kajtna
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         TZS, Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/44 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          KEMIJA 9, delovni zvezek za kemijo v 9. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          kemija
razred:          9.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Irena Zbašnik Zabovnik, Rajko Ipavec, Nataša Režek
              Donev, Irena Sajovic, Samo Jamšek
lektor:          Ludvik Kaluža
recenzent:         dr. Nataša Brouwer Zupančič, Manca Žibret
              Milovančev
likovno-tehnični urednik: Stanislav Oražem
ilustrator:        Mojca Sekulič
fotograf:         Simon Kajtna
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         TZS, Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/45 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          PODOBE ANTIČNIH BOGOV V LIKOVNI UMETNOSTI OD ANTIKE
              DO IZTEKA BAROKA, samostojni delovni zvezek za
              likovno umetnost in umetnostno zgodovino v 2., 3.
              in 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega
              oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:      gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma
              strokovno izobraževanje, splošna gimnazija,
              klasična gimnazija, aranžerski tehnik, turistični
              tehnik
predmet:          likovna umetnost, umetnostna zgodovina
letnik:          2., 3. in 4
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Tine Germ
lektor:          Vasilja Šuklje
recenzent:         dr. Sergej Vrišer, mag. Olga Paulič
likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne
ilustrator:        Ksenija Konvalinka
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/46 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          MOJA GLASBA 5, samostojni delovni zvezek s CD-jem
              za glasbeno vzgojo v 5. razredu devetletnega in 4.
              razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          glasbena vzgoja
razred:          4. oziroma 5.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Breda Oblak
lektor:          Tina Verovnik
recenzent:         dr. Barbara Sicherl Kafol, dr. Branka Rotar Pance,
              Zlatka Terlevič
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
notograf:         Tadej Lenarčič
ilustrator:        Damijan Stepančič
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/47 o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka:
naslov:          IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH ČUDES, učbenik
              z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1.
              razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          matematika
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   učbenik z elementi delovnega zvezka
avtor:           Mara Cotič, Tatjana Hodnik Čadež, Darjo Felda
lektor:          Tina Logar
recenzent:         dr. Jože Malešič, dr. Zlatan Magajna, dr. Marcela
              Batistič Zorec, mag. Marija Lesjak Reichenberg
likovno-tehnični urednik: Mojca Budnar
ilustrator:        Jelka Godec Schmidt, Edo Podreka, Peter Škerl
fotograf:         Diego Andres Gomez et al.
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/48 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:          PRVA ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, zbirka nalog za
              matematiko v 1. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          matematika
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   zbirka nalog
avtor:           Barbara Bočkor Starc, Larisa Štoka
lektor:          Samo Krušič
recenzent:         dr. Jože Malešič, dr. Marcela Batistič Zorec, mag.
              Marija Lesjak Reichenberg
likovno-tehnični urednik: Mojca Budnar
ilustrator:        Marjeta Cvetko Pernuš, Edo Podreka
leto izdaje:        2000
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/49 o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka:
naslov:          SVET MATEMATIKE 1, učbenik z elementi delovnega
              zvezka za matematiko v 1. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          matematika
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   učbenik z elementi delovnega zvezka
avtor:           Martina Krese, Natalija Ružič
lektor:          Milan Koželj
recenzent:         dr. Mihael Perman, dr. Zvonko Perat, dr. Ludvik
              Horvat, Marija Peterka, Karmen Kete, Aleksandra
              Donoša
likovno-tehnični urednik: Marija Heberle Perat
ilustrator:        Nelly Tiran
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         JUTRO d.o.o, Založništvo in trgovina, Črnuška cesta
              3, p.p. 4986, 1001 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/50 o potrditvi učbenika:
naslov:          MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5, učbenik za matematiko
              v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega
              izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          matematika
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer, Jožica Smogovec
lektor:          Tatjana Hosta
recenzent:         dr. Janez Usenik, Andreja Župec
likovno-tehnični urednik: Alenka Vuk
ilustrator:        Alenka Vuk
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         PIKAL, Smrjene 79a, 1291 Škofljica
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/51 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5, 3 deli, delovni zvezek
              za matematiko v 5. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          matematika
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer, Jožica Smogovec
lektor:          Tatjana Hosta
recenzent:         dr. Janez Usenik, Andreja Župec
likovno-tehnični urednik: Alenka Vuk
ilustrator:        Alenka Vuk
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         PIKAL, Smrjene 79a, 1291 Škofljica
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/52 o potrditvi učbenika:
naslov:          SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za matematiko v
              5. razredu devetletnega osnovnošolskega
              izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          matematika
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Mara Cotič, Darjo Felda, Bruna Bremec, Nevija
              Benčina Smotlak, Danila Grželj, Vesna Vršič, Marija
              Pisk
lektor:          Maja Kraigher
recenzent:         dr. Zlatan Magajna, dr. Tatjana Hodnik Čadež, Sonja
              Kosič
likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka
ilustrator:        Uroš Hrovat, Samo Jenčič
fotograf:         Igor Modic, Primož Bedenk
tehnične risbe:      Ksenija Konvalinka
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/53 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, Vaje za utrjevanje,
              delovni zvezek za matematiko v 5. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          matematika
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Mara Cotič, Darjo Felda, Bruna Bremec, Nevija
              Benčina Smotlak, Danila Grželj, Vesna Vršič, Marija
              Pisk
lektor:          Maja Kraigher
recenzent:         dr. Zlatan Magajna, dr. Tatjana Hodnik Čadež, Sonja
              Kosič
likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne
ilustrator:        Uroš Hrovat
fotograf:         Primož Bedenk, Arhiv DZS
tehnične risbe:      Syncomp. D.o.o.
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/54 o potrditvi učbenika:
naslov:          PRESEČIŠČE 7, učbenik za matematiko v 7. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          matematika
razred:          7.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Milena Strnad, Milena Štuklek, Dragica Kurillo,
              Amalija Žakelj
lektor:          Tina Logar
recenzent:         dr. Dušan Pagon, Alberta Bunderla
likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar
ilustrator:        Matjaž Schmidt
fotograf:         D. Kurillo et al.
tehnične risbe:      Matjaž Schmidt
leto izdaje:        2004
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/55 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:          GEOMETRIJA, Priročnik za gimnazije in druge srednje
              šole, zbirka nalog za matematiko v 4. letniku
              gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma
              strokovnega izobraževanja
vrsta programa:      gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma
              strokovno izobraževanje
predmet:          matematika
letnik:          4.
vrsta učnega gradiva:   zbirka nalog
avtor:           Marijan Prosen
lektor:          Milan Koželj
recenzent:         dr. Zvonko Perat, Stipan Čičak
likovno-tehnični urednik: Marija Heberle Perat
tehnične risbe:      OZN Jutro
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:         JUTRO d.o.o, Založništvo in trgovina, Črnuška cesta
              3, p.p. 4986, 1001 Ljubljana
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/56 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:          ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE ŠOLE, MATEMATIKA, Priprava
              na maturo, zbirka nalog za matematiko v 4. letniku
              gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma
              strokovnega izobraževanja
vrsta programa:      gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma
              strokovno izobraževanje
predmet:          matematika
letnik:          4.
vrsta učnega gradiva:   zbirka nalog
avtor:           Nives Mihelič Erbežnik, Srečko Polanc, Milena
              Strnad, Vilko Domajnko, Alojz Robnik, Dušan Pagon,
              Sergej Kapus, Jasna Čer Titan, Veronika Jerše,
              Nadja Iranc Miloševič, Jožica Dolenšek, Tadeja
              Kobal, Darinka Žižek
lektor:          Maja Kraigher
recenzent:         mag. Roman Červ, Darka Hvastija
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
ilustrator:        Matjaž Schmidt
tehnične risbe:      Martin Zemljič
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/57 o potrditvi zbirke nalog:
naslov:          ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE ŠOLE, Zaporedja,
              diferencialni in integralni račun, zbirka nalog za
              matematiko v 4. letniku gimnazijskega in srednjega
              tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:      gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma
              strokovno izobraževanje
predmet:          matematika
letnik:          4.
vrsta učnega gradiva:   zbirka nalog
avtor:           Ivan Štalec, Aleksander Cokan, Srečko Polanc
lektor:          Janez Sivec
recenzent:         mag. Roman Červ, Miha Štalec
likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar
ilustrator:        Matjaž Schmidt
tehnične risbe:      Martin Zemljič
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/58 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          STROKOVNO RAČUNSTVO, samostojni delovni zvezek za
              strokovno računstvo v 1.-3. letniku nižjega
              poklicnega izobraževanja
vrsta programa:      nižje poklicno izobraževanje
predmet:          strokovno računstvo
letnik:          1.-3.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Terezija Uran, Andrej Kuzman
lektor:          Maja Kraigher, Nuša Strohsack
recenzent:         dr. Izidor Hafner, Jože Pavlišič, Sonja france,
              Amela Sambolič Beganovič
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
ilustrator:        Simon Kajtna, Mojca Lampe Kajtna
fotograf:         Primož Bedenek, Igor Modic, Borut Žigon, Jurij
              Kurillo, arhiv DZS
tehnične risbe:      Dejan Mesarič
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/59 o potrditvi učbenika:
naslov:          NARAVOSLOVJE 7, učbenik za naravoslovje v 7.
              razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          naravoslovje
razred:          7.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Andreja Kolman, Danica Mati Durjaki, Danica Pintar,
              Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Riko Jerman,
              Rudi Ocepek
lektor:          Katja Paladin
recenzent:         dr. Lovrenc Lipej, dr. Jasna Štrus, dr. Iztok
              Devetak, dr. Gorazd Planinšič, dr. Robert Brus, dr.
              Alenka Gaberščik, Vanda Kukec, Nada Praprotnik
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:        Kristina Krhin
fotograf:         D. Vrščaj et al.
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/60 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          NARAVOSLOVJE 7, delovni zvezek za naravoslovje v 7.
              razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          naravoslovje
razred:          7.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Andreja Kolman, Danica Mati Durjaki, Danica Pintar,
              Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Riko Jerman,
              Rudi Ocepek
lektor:          Katja Paladin
recenzent:         dr. Lovrenc Lipej, dr. Jasna Štrus, dr. Iztok
              Devetak, dr. Gorazd Planinšič, dr. Robert Brus, dr.
              Alenka Gaberščik, Vanda Kukec, Nada Praprotnik
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:        Kristina Krhin
fotograf:         D. Vrščaj et al.
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/61 o potrditvi učbenika:
naslov:          NARAVOSLOVJE ZA 7. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE,
              učbenik za naravoslovje v 7. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          naravoslovje
razred:          7.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Anton Brencelj, Franc Janžekovič, Saša Aleksij
              Glažar, Mitja Slavinec, Marina Svečko, Tom Turk
lektor:          Jasna Kamin
recenzent:         dr. Jelka Strgar, dr. Primož Šegedin, dr. Ivan
              Gerlič, Jolanda Friš Lozej
likovno-tehnični urednik: Simon Kajtna
ilustrator:        J. Glad et al.
fotograf:         T. Turk et al.
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/62 o potrditvi učbenika:
naslov:          NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, učbenik za naravoslovje
              in tehniko v 4. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          naravoslovje in tehnika
razred:          4.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan,
              Joži Žibert, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin,
              Riko Jerman
lektor:          Katja Paladin
recenzent:         dr. Gorazd Planinšič, mag. Rudi Ocepek, dr. Nada
              Praprotnik, dr. Barica Marentič Požarnik, Karmen
              Zupančič
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:        Jelka Godec Schmidt
fotograf:         D. Vrščaj et al.
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         KLETT, ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne 9b, 1000
              Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/63 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, delovni zvezek za
              naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          naravoslovje in tehnika
razred:          4.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan,
              Joži Žibert, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin,
              Riko Jerman
lektor:          Katja Paladin
recenzent:         dr. Gorazd Planinšič, mag. Rudi Ocepek, dr. Nada
              Praprotnik, dr. Barica Marentič Požarnik, Karmen
              Zupančič
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:        Jelka Godec Schmidt
fotograf:         D. Vrščaj et al.
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         KLETT, ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne 9b, 1000
              Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/64 o potrditvi učbenika:
naslov:          OD MRAVLJE DO SONCA 2, Učbenik, Naravoslovje in
              tehnika za 5. razred devetletnega osnovnošolskega
              izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          naravoslovje in tehnika
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           D. Krnel, B. Bajd, S. Oblak, S. A. Glažar, I.
              Hostnik
lektor:          Renata Vrčkovnik
recenzent:         dr. Mitja Kaligarič, dr. Tomaž Kranjc, Natalija
              Ružič, Mateja Miklavčič
likovno-tehnični urednik: Davor Grgičević
ilustrator:        Davor Grgičević, Maja Šubic
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000
              Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/65 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          OD MRAVLJE DO SONCA 2, Delovni zvezek, Naravoslovje
              in tehnika za 5. razred devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          naravoslovje in tehnika
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta Oblak, Saša Aleksij
              Glažar, I. Hostnik
lektor:          Renata Vrčkovnik
recenzent:         dr. Mitja Kaligarič, dr. Tomaž Kranjc, Natalija
              Ružič, Mateja Miklavčič
likovno-tehnični urednik: Davor Grgičević
ilustrator:        Davor Grgičević, Maja Šubic
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000
              Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/66 o potrditvi učbenika:
naslov:          RAZISKUJEMO, GRADIMO 5, učbenik za naravoslovje in
              tehniko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega
              izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          naravoslovje in tehnika
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek,
              Franko Florijančič, Sonja Zajc
lektor:          Majda Degan Kapus
recenzent:         dr. Mojca Čepič, mag. Dušan Vrščaj, Metka Dolinšek
likovno-tehnični urednik: Miran Krištof
ilustrator:        Tomaž Verbič Šalamon
fotograf:         I. Modic et al.
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/67 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          RAZISKUJEMO, GRADIMO 5, delovni zvezek za
              naravoslovje in tehniko v 5. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          naravoslovje in tehnika
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek,
              Franko Florijančič, Sonja Zajc
lektor:          Majda Degan Kapus
recenzent:         dr. Mojca Čepič, mag. Dušan Vrščaj, Metka Dolinšek
likovno-tehnični urednik: Miran Krištof
ilustrator:        Tomaž Verbič Šalamon
fotograf:         I. Modic et al.
leto izdaje:        2004
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/68 o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka:
naslov:           POJOČI MALČKI, učbenik z elementi delovnega zvezka
              za petletne učence predšolske glasbene vzgoje
vrsta programa:       osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:          predšolska glasbena vzgoja
vrsta učnega gradiva:    učbenik z elementi delovnega zvezka
avtor:           Petra Slak
lektor:           Aleksander Đukić
recenzent:         dr. Branka Rotar Pance, Marija Gregorc
likovno-tehnični urednik:  mag. Tomaž Slak
notograf:          Matija Slak
ilustrator:         mag. Tomaž Slak
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:          HARTMAN, HARTMAN d.o.o., Krpanova ul. 22, 2000
              Maribor
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/69 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          PRIROČNIK ZA SOLFEGGIO 1, samostojni delovni zvezek
              za nauk o glasbi v 1. razredu osnovnega glasbenega
              izobraževanja
vrsta programa:      osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:          nauk o glasbi
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Mateja Debevc
lektor:          Jana Peserl
recenzent:         dr. Branka Rotar Pance, Robert Kamplet, Irena Jošt,
              Andreja Pak, Judita Caf
likovno-tehnični urednik: Andrej Šoštarič
notograf:         Andrej Šoštarič
ilustrator:        Manca Macuh, Kaja Cvetko, Matija Horvat
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:         SAMOZALOŽBA, ga. Mateja Debevc, Maistrova 21, 2000
              Maribor
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/70 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          PRIROČNIK ZA SOLFEGGIO 2, samostojni delovni zvezek
              za nauk o glasbi v 2. razredu osnovnega glasbenega
              izobraževanja
vrsta programa:      osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:          nauk o glasbi
razred:          2.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Mateja Debevc
lektor:          Jana Peserl
recenzent:         dr. Branka Rotar Pance, Robert Kamplet, Irena Jošt,
              Andreja Pak, Judita Caf
likovno-tehnični urednik: Andrej Šoštarič
notograf:         Andrej Šoštarič
ilustrator:        Manca Macuh, Kaja Cvetko, Matija Horvat
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:         SAMOZALOŽBA, ga. Mateja Debevc, Maistrova 21, 2000
              Maribor
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/71 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          PRIROČNIK ZA SOLFEGGIO 3, samostojni delovni zvezek
              za nauk o glasbi v 3. razredu osnovnega glasbenega
              izobraževanja
vrsta programa:      osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:          nauk o glasbi
razred:          3.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Mateja Debevc
lektor:          Jana Peserl
recenzent:         dr. Branka Rotar Pance, Robert Kamplet, Irena Jošt,
              Andreja Pak, Judita Caf
likovno-tehnični urednik: Andrej Šoštarič
notograf:         Andrej Šoštarič
ilustrator:        Manca Macuh, Kaja Cvetko, Matija Horvat
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:         SAMOZALOŽBA, ga. Mateja Debevc, Maistrova 21, 2000
              Maribor
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/72 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          PRIROČNIK ZA SOLFEGGIO 4, samostojni delovni zvezek
              za nauk o glasbi v 4. razredu osnovnega glasbenega
              izobraževanja
vrsta programa:      osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:          nauk o glasbi
razred:          4.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Mateja Debevc
lektor:          Jana Peserl
recenzent:         dr. Branka Rotar Pance, Robert Kamplet, Irena Jošt,
              Andreja Pak, Judita Caf
likovno-tehnični urednik: Andrej Šoštarič
notograf:         Andrej Šoštarič
ilustrator:        Manca Macuh, Kaja Cvetko, Matija Horvat
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:         SAMOZALOŽBA, ga. Mateja Debevc, Maistrova 21, 2000
              Maribor
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/73 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          PRIROČNIK ZA SOLFEGGIO 5, samostojni delovni zvezek
              za nauk o glasbi v 5. razredu osnovnega glasbenega
              izobraževanja
vrsta programa:      osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:          nauk o glasbi
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Mateja Debevc
lektor:          Jana Peserl
recenzent:         dr. Branka Rotar Pance, Robert Kamplet, Irena Jošt,
              Andreja Pak, Judita Caf
likovno-tehnični urednik: Andrej Šoštarič
notograf:         Andrej Šoštarič
ilustrator:        Manca Macuh, Kaja Cvetko, Matija Horvat
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:         SAMOZALOŽBA, ga. Mateja Debevc, Maistrova 21, 2000
              Maribor
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/74 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          PRIROČNIK ZA SOLFEGGIO 6, samostojni delovni zvezek
              za nauk o glasbi v 6. razredu osnovnega glasbenega
              izobraževanja
vrsta programa:      osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:          nauk o glasbi
razred:          6.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Mateja Debevc
lektor:          Jana Peserl
recenzent:         dr. Branka Rotar Pance, Robert Kamplet, Irena Jošt,
              Andreja Pak, Judita Caf
likovno-tehnični urednik: Andrej Šoštarič
notograf:         Andrej Šoštarič
ilustrator:        Manca Macuh, Kaja Cvetko, Matija Horvat
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:         SAMOZALOŽBA, ga. Mateja Debevc, Maistrova 21, 2000
              Maribor
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/75 o potrditvi učbenika:
naslov:          ICH UND DEUTSCH 2, učbenik za nemščino v 5. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          nemščina
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Stanka Emeršič, Breda Premrzl
lektor:          Alenka Novak
recenzent:         mag. Saša Jazbec, Rozemarija Standeker
likovno-tehnični urednik: Matej Nemec
ilustrator:        Andrejka Čufer, Leonard Rubins
fotograf:         Andrejka Čufer, Leonard Rubins
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         OUP, MKT, Oxford University Press, Mladinska knjiga
              Trgovina, d.d. – Center Oxford, Slovenska 29, 1000
              Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/76 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          ICH UND DEUTSCH 2, delovni zvezek za nemščino v 5.
              razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          nemščina
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Stanka Emeršič, Breda Premrzl
lektor:          Alenka Novak
recenzent:         mag. Saša Jazbec, Rozemarija Standeker
likovno-tehnični urednik: Matej Nemec
ilustrator:        Andrejka Čufer, Leonard Rubins
fotograf:         Andrejka Čufer, Leonard Rubins
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         OUP, MKT, Oxford University Press, Mladinska knjiga
              Trgovina, d.d. – Center Oxford, Slovenska 29, 1000
              Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/77 o potrditvi učbenika:
naslov:          PRIMA 2, učbenik za nemščino v 5. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          nemščina
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Marinka Maležič, Gertruda Kostanjšek
lektor:          Thomas Szalatnay
recenzent:         mag. Vanda Vremšak Richter, Karmen Novak
likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer
ilustrator:        Milanka Fabjančič
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/78 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          PRIMA 2, delovni zvezek za nemščino v 5. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          nemščina
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Gertruda Kostanjšek, Jelka Dežman
lektor:          Thomas Szalatnay
recenzent:         mag. Vanda Vremšak Richter, Karmen Novak
likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer
ilustrator:        Milanka Fabjančič
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/79 o potrditvi učbenika:
naslov:          BAUSTEINE 1, učbenik za nemščino kot prvi tuji
              jezik v 1. letniku srednjega poklicnega in
              srednjega tehniškega oziroma strokovnega
              izobraževanja
vrsta programa:      srednje poklicno izobraževanje, šolski sistem,
              srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje
predmet:          nemščina kot 1. tuji jezik
letnik:          1.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Anja Potočnik, Alenka Kolenko
lektor:          Helmut Sauermann
recenzent:         mag. Brigita Kosevski, Nevenka Hibler
likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne
ilustrator:        Vesna Verbič, Tone Vidmar
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/80 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          BAUSTEINE 1, delovni zvezek za nemščino kot prvi
              tuji jezik v 1. letniku srednjega poklicnega in
              srednjega tehniškega oziroma strokovnega
              izobraževanja
vrsta programa:      srednje poklicno izobraževanje, šolski sistem,
              srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje
predmet:          nemščina kot 1. tuji jezik
letnik:          1.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Anja Potočnik, Alenka Kolenko
lektor:          Helmut Sauermann
recenzent:         mag. Brigita Kosevski, Nevenka Hibler
likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne
ilustrator:        Vesna Verbič
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/81 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          SPOZNAJ SE IN USTVARJAJ, samostojni delovni zvezek
              za psihologijo v 2. ali 3. letniku srednjega
              tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:      srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje
predmet:          psihologija
letnik:          2. ali 3.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Marjeta Kline Suzič, Simona Kogelnik Ekar, Petra
              Kolar
lektor:          Barbara Pance
recenzent:         mag. Katja Košir, dr. Vlasta Zabukovec
likovno-tehnični urednik: Matjaž Dremelj
ilustrator:        Marta Bartolj, Janez Trontelj
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      5 šolskih let
založnik:         GRAFIS TRADE d.o.o., Spodnje Blato 299, 1290
              Grosuplje
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/82 o potrditvi učbenika:
naslov:          RETORIKA, Uvod v govorniško veščino, učbenik za
              retoriko kot izbirni predmet v 9. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          retorika kot izbirni predmet
razred:          9.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Tatjana Zidar Gale, Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc
lektor:          Ana Galjot
recenzent:         dr. Maja Zupančič, dr. Matjaž Babič, Anica Dobrovc
likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner
ilustrator:        Ingrid Pozvek
fotograf:         Iztok Hafner, Bojan Velikonja
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      3 šolska leta
založnik:         i2 družba za založništvo, izobraževanje in
              raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      prva potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/83 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          ABC 1, Poslušamo-govorimo, pišemo-beremo, 3 deli,
              samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 1.
              razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Marija Grginič, Sonja Pečjak, Romana Justin, Alenka
              Kozinc
lektor:          Tina Verovnik, Alenka Kozinc
recenzent:         dr. Simona Kranjc, dr. Igor Saksida, dr. Ljubica
              Marjanovič Umek, Tatjana Kokalj, Lojzka Marinčič,
              Jolanka Zupanc, Klavdija Kuščer, Polona Legvart
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:        Andrej Berlot, Damijan Stepančič
leto izdaje:        1999
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/84 o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka:
naslov:          ČAROBNI SVET BESED, učbenik z elementi delovnega
              zvezka za slovenščino-jezik v 1. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   učbenik z elementi delovnega zvezka
avtor:           Janka Laznik Novljan, Metka Šalehar
lektor:          Tine Logar
recenzent:         dr. Simona Kranjc, dr. Sonja Žorga, Sonja Pretnar
likovno-tehnični urednik: Mojca Budnar
ilustrator:        Peter Škerl, Fojž A. Zorman, E. Podreka
leto izdaje:        2000
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/85 o potrditvi učbenika:
naslov:          KO PRAVLJICE OŽIVIJO, učbenik za slovenščino
              književnost v 1. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Marija Grginič
lektor:          Tine Logar
recenzent:         dr. Igor Saksida, dr. Ljubica Marjanovič Umek,
              Magda Mihelčič
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:        Ančka Gošnik Godec
leto izdaje:        2002
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/86 o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka:
naslov:          SVET BESED, učbenik z elementi delovnega zvezka za
              slovenščino-jezik v 1. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   učbenik z elementi delovnega zvezka
avtor:           Ana Porenta, Metka Šalehar
lektor:          Simona Kranjc
recenzent:         dr. Simona Kranjc, dr. Sonja Žorga, Simona Lesar
likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer
ilustrator:        Peter Škerl
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/87 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          ABC 2, Poslušamo-govorimo, pišemo-beremo, 3 deli,
              samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 2.
              razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          2.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Marija Grginič, Mateja Urbančič Jelovšek
lektor:          Tina Verovnik, Alenka Kozinc
recenzent:         dr. Sonja Pečjak, dr. Ljubica Marjanovič Umek,
              Tatjana Kokalj, Lidija Ozimek
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:        Andrej Berlot, Uroš Hrovat
fotograf:         Valentin Casarsa, Jorg Ceglar
leto izdaje:        2000
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/88 o potrditvi učbenika:
naslov:          NA MAVRICO PO PRAVLJICO, učbenik za slovenščino
              književnost v 2. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          2.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Marija Grginič, Vida Medved Udovič, Igor Saksida
lektor:          Alenka Kozinc
recenzent:         dr. Sonja Pečjak, dr. Ljubica Marjanovič Umek,
              Lidija Ozimek
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:        A. Berlot et al.
leto izdaje:        2000
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/89 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          ABC 3, Govorimo-poslušamo, pišemo-beremo, 3 deli,
              samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 3.
              razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          3.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Marija Grginič, Martina Križaj Ortar, Mateja
              Urbančič Jelovšek
lektor:          Tina Verovnik, Tine Logar
recenzent:         dr. Sonja Pečjak, dr. Ljubica Marjanovič Umek,
              Lidija Ozimek, Andreja Škodlar, Tatjana Kokalj
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:        Jelka G. Schmidt, Matjaž Schmidt
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/90 o potrditvi učbenika:
naslov:          KORAKI NAD OBLAKI, učbenik za slovenščino
              književnost v 4. razredu osemletnega in 5. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          4. oziroma 5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Metka Kordigel, Vida Medved Udovič, Igor Saksida
lektor:          Tina Verovnik
recenzent:         dr. Marjana Kobe, dr. Ljubica Marjanovič Umek,
              Janja Karo
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:        Gregor Mastnak, Maja Jančič
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/91 o potrditvi učbenika:
naslov:          MOJA SLOVENŠČINA 5, učbenik za slovenščino-jezik v
              5. razredu devetletnega in 4. razredu osemletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          4. oziroma 5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Simona Kranjc, Tatjana Kokalj
lektor:          Tina Verovnik
recenzent:         dr. Tomaž Sajovic, dr. Ljubica Marjanovič Umek,
              Alenka Velkavrh, Sonja Zajc
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:        Gregor Mastnak
fotograf:         Jurij Senegačnik
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/92 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:           MOJA SLOVENŠČINA 5, delovni zvezek za slovenščino
              jezik v 5. razredu devetletnega in 4. razredu
              osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:       devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:           4. oziroma 5.
vrsta učnega gradiva:    delovni zvezek
avtor:           Simona Kranjc, Tatjana Kokalj
lektor:           Tina Verovnik
recenzent:         dr. Tomaž Sajovic, dr. Ljubica Marjanovič Umek,
              Alenka Velkavrh, Sonja Zajc
likovno-tehnični urednik:  Matej Grginič
ilustrator:         Gregor Mastnak
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:          ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230
              Domžale
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/93 o potrditvi učbenika:
naslov:          BESEDE ZA VSEVEDE, učbenik (berilo) za slovenščino
              književnost v 5. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Barbara Hanuš
lektor:          Janez Sivec
recenzent:         dr. Marjana Kobe, Damjana Šubic
likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer
ilustrator:        Matjaž Schmidt
leto izdaje:        2000
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/94 o potrditvi učbenika:
naslov:          HEJ HOJ, OSTANI Z MENOJ, učbenik za slovenščino
              jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega
              izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Damjana Šubic, Francka Bitenc
lektor:          Mira Turk Škraba
recenzent:         dr. Mojca Schlamberger Brezar, Irena Šimenc Mihalič
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
ilustrator:        Karmen Špelič
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/95 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          HEJ HOJ, OSTANI Z MENOJ, delovni zvezek za
              slovenščino-jezik v 5. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Damjana Šubic, Francka Bitenc
lektor:          Mira Turk Škraba
recenzent:         dr. Mojca Schlamberger Brezar, Irena Šimenc Mihalič
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
ilustrator:        Karmen Špelič
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/96 o potrditvi učbenika:
naslov:          NA KRILIH BESED, učbenik za slovenščino-književnost
              v 5. razredu devetletnega in 4. razredu osemletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Berta Golob, Metka Kordigel, Igor Saksida
lektor:          Aleksandra Lutar Ivanc
recenzent:         dr. Helga Glušič, mag. Mojca Honzak
likovno-tehnični urednik: Zlata Maurer Pivko
leto izdaje:        1999
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska 29,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/97 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          POIŠČIMO BESEDE ZA VSEVEDE, delovni zvezek za
              slovenščino-književnost v 5. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Barbara Hanuš
lektor:          Janez Sivec
recenzent:         dr. Marjana Kobe, Damjana Šubic
likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer
ilustrator:        Matjaž Schmidt
leto izdaje:        2000
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/98 o potrditvi učbenika:
naslov:          SLOVENŠČINA 5, učbenik za slovenščino v 5. razredu
              devetletnega in 4. razredu osemletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Metka Berdajs, Radoja Javornik, Jerica Vogel,
              Nataša Zrimšek
lektor:          Aleksandra Lutar Ivanc
recenzent:         dr. Erika Kržišnik, Teja Kovač
likovno-tehnični urednik: Darja Malarič
ilustrator:        Damijan Stepančič
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska 29,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/99 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          SLOVENŠČINA 5, delovni zvezek za slovenščino v 5.
              razredu devetletnega in 4. razredu osemletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Metka Berdajs, Radoja Javornik, Jerica Vogel,
              Nataša Zrimšek
lektor:          Aleksandra Lutar Ivanc
recenzent:         dr. Erika Kržišnik, Teja Kovač
likovno-tehnični urednik: Darja Malarič
ilustrator:        Damijan Stepančič
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska 29,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/100 o potrditvi učbenika:
naslov:          TECIMO V NOV DAN, učbenik-berilo za slovenščino v
              5. razredu vzgoje in izobraževanja otrok in
              mladostnikov s posebnimi potrebami
vrsta programa:      vzgoja in izobraževanje mladostnikov in otrok s
              posebnimi potrebami
predmet:          slovenščina
razred:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Sonja Dobravc, Silva Kranjc
lektor:          Tina Verovnik
recenzent:         dr. Igor Saksida, dr. Marija Grginič, Slavica
              Barborič
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:        Polona Lovšin, Zvonko Čoh, Uroš Hrovat, Matjaž
              Schmidt
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/101 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:          SLOVENŠČINA JE MOJ JEZIK 7, samostojni delovni
              zvezek za slovenščino – jezik v 7. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          7.
vrsta učnega gradiva:   samostojni delovni zvezek
avtor:           Zdenka Hiti Kalinger, Janja Škapin Krhlikar
lektor:          Tatjana Hosta
recenzent:         dr. Viktor Majdič, Marjan Cedilnik
likovno-tehnični urednik: Alenka Vuk
ilustrator:        Vojko Aleksič
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         PIKAL, Smrjene 79a, 1291 Škofljica
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/102 o potrditvi učbenika:
naslov:          HURA ZA SLOVENŠČINO 8, učbenik za slovenščino-jezik
              v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
              izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:          8.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Vlasta Črešnik, Irena Lapanje
lektor:          Marija Lotrič
recenzent:         dr. Mojca Schlamberger Brezar, Majda Cirman
likovno-tehnični urednik: Irena Petrič
ilustrator:        Ciril Horjak
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/103 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:           HURA ZA SLOVENŠČINO 8, delovni zvezek za
              slovenščino-jezik v 8. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:       devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          slovenščina
razred:           8.
vrsta učnega gradiva:    delovni zvezek
avtor:           Vlasta Črešnik, Irena Lapanje
lektor:           Marija Lotrič
recenzent:         dr. Mojca Schlamberger Brezar, Majda Cirman
likovno-tehnični urednik:  Irena Petrič
ilustrator:         Ciril Horjak
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:          DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/104 o potrditvi učbenika:
naslov:          BRANJA 2, berilo in učbenik za 2. letnik
              gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma
              strokovnega izobraževanja
vrsta programa:      gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma
              strokovno izobraževanje
predmet:          slovenščina
letnik:          2.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Vinko Cunderman, Silvo Fatur, Samo Koler, Rajko
              Korošec, Boža Krakar Vogel, Mojca Poznanovič,
              Adrijana Špacapan
lektor:          Nuša Radinja
recenzent:         dr. Tomo Virk, dr. Irena Novak Popov, Katarina
              Torkar Papež
likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/105 o potrditvi učbenika:
naslov:          POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 5, učbenik za
              slovenščino-književnost za drugo leto poklicno
              tehniškega izobraževanja
vrsta programa:      poklicno-tehniško izobraževanje
predmet:          slovenščina
letnik:          5.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Jana Kvas
lektor:          Tine Logar
recenzent:         dr. Boža Krakar Vogel, Jožica Jožef Beg
likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar
ilustrator:        Jana Mršnik, Tanja Plevnik
fotograf:         Tanja Plevnik
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/106 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 5, delovni zvezek za
              slovenščino-književnost za drugo leto poklicno
              tehniškega izobraževanja
vrsta programa:      poklicno-tehniško izobraževanje
predmet:          slovenščina
letnik:          5.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Magda Cencelj, Dragomira Kunej, Cvetka Završnik
lektor:          Tine Logar
recenzent:         dr. Boža Krakar Vogel, Jožica Jožef Beg
likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar
ilustrator:        Ksenija Konvalinka
fotograf:         Tanja Plevnik
leto izdaje:        2001
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/107 o potrditvi učbenika:
naslov:          DOTIK OKOLJA 1, učbenik za spoznavanje okolja v 1.
              razredu osnovne šole
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          spoznavanje okolja
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Irena Hergan, Metoda Kolar, Teja Kovač
lektor:          Aleksandra Lutar Ivanc
recenzent:         dr. Darja Skribe Dimec, dr. Ljubica Marjanovič
              Umek, Alenka Velkavrh
likovno-tehnični urednik: Zlata Maurer Pivko
ilustrator:        Polona Lovšin
fotograf:         Arhiv MKZ
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska 29,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/108 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          DOTIK OKOLJA 1, delovni zvezek za spoznavanje
              okolja v 1. razredu osnovne šole
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          spoznavanje okolja
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Irena Hergan, Metoda Kolar, Teja Kovač
lektor:          Aleksandra Lutar Ivanc
recenzent:         dr. Darja Skribe Dimec, dr. Ljubica Marjanovič
              Umek, Alenka Velkavrh
likovno-tehnični urednik: Zlata Maurer Pivko
ilustrator:        Polona Lovšin
fotograf:         Arhiv MKZ
leto izdaje:        2003
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MKZ, Mladinska knjiga založba d.o.o., Slovenska 29,
              1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/109 o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka:
naslov:          OKOLJE IN JAZ, Učbenik z elementi delovnega zvezka,
              Spoznavanje okolja v 1. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          spoznavanje okolja
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   učbenik z elementi delovnega zvezka
avtor:           B. Bajd, J. Ferbar, D. Grgičević, D. Krnel, M.
              Pečar
lektor:          Renata Vrčkovnik
recenzent:         dr. Maja Umek, dr. Darja Skribe Dimec, dr. Ludvik
              Horvat, Martina Krese
likovno-tehnični urednik: Davor Grgičević
ilustrator:        Davor Grgičević
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000
              Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/110 o potrditvi učbenika:
naslov:          OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 1, učbenik za
              spoznavanje okolja v 1. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          spoznavanje okolja
razred:          1.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Dušan Vrščaj, Jelka Strgar, Dorotea Kralj, Vinko
              Udir, Vera Čonč
lektor:          Maja Kraigher
recenzent:         dr. Darja Skribe Dimec, dr. Sojna Žorga, Karla
              Leban
likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer
ilustrator:        D. Kofler et al.
fotograf:         I. Modic et al.
leto izdaje:        2004
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/111 o potrditvi učbenika:
naslov:          ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 3, učbenik za spoznavanje
              okolja v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega
              izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          spoznavanje okolja
razred:          3.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Ana Vovk Korže, Milena Petauer, Vlasta Prevolšek,
              Danica Šalej
lektor:          Darinka Koderman Patačko
recenzent:         dr. Cvetka Ribarič Lasnik, dr. Ljubica Marjanovič
              Umek, Marta Otič
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:        Damjana Brumec
fotograf:         M. Dežman et al.
leto izdaje:        2002
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/112 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 3, delovni zvezek za
              spoznavanje okolja v 3. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          spoznavanje okolja
razred:          3.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Ana Vovk Korže, Milena Petauer, Vlasta Prevolšek,
              Danica Šalej
lektor:          Darinka Koderman Patačko
recenzent:         dr. Cvetka Ribarič Lasnik, dr. Ljubica Marjanovič
              Umek, Marta Otič
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:        Damjana Brumec
fotograf:         M. Dežman et al.
leto izdaje:        2002
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/113 o potrditvi učbenika:
naslov:          TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, učbenik za tehniko in
              tehnologijo v 7. razredu devetletnega
              osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          tehnika in tehnologija
razred:          7.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Samo Fošnarič, Janez Virtič, Drago Slukan
lektor:          Terezija Zorko
recenzent:         dr. Srečko Godež, mag. Mirko Britovšek
likovno-tehnični urednik: Jure Papotnik
ilustrator:        Said Bešlagić
fotograf:         Drago Slukan, Janez Virtič, Uroš Zupančič
tehnične risbe:      Drago Slukan, Janez Virtič
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         IZOTECH ZALOŽBA d.o.o., Lackova cesta 219, 2341
              Limbuš
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/114 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, delovni zvezek z delovnimi
              gradivi za tehniko in tehnologijo v 7. razredu
              devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          tehnika in tehnologija
razred:          7.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Samo Fošnarič, Janez Virtič, Drago Slukan
lektor:          Terezija Zorko
recenzent:         dr. Srečko Godež, mag. Mirko Britovšek
likovno-tehnični urednik: Jure Papotnik
ilustrator:        Said Bešlagić
fotograf:         Drago Slukan, Janez Virtič, Uroš Zupančič
tehnične risbe:      Drago Slukan, Janez Virtič
leto izdaje:        2006
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         IZOTECH ZALOŽBA d.o.o., Lackova cesta 219, 2341
              Limbuš
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/115 o potrditvi delovnega zvezka:
naslov:          KORAKI V ČASU, 20. STOLETJE, delovni zvezek za
              zgodovino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega
              izobraževanja
vrsta programa:      devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:          zgodovina
razred:          9.
vrsta učnega gradiva:   delovni zvezek
avtor:           Marjan Rode
lektor:          Maja Kraigher
recenzent:         dr. Aleš Gabrič, Elissa Tawitian
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/116 o potrditvi učbenika:
naslov:          ZGODOVINA 4, učbenik za zgodovino v 4. letniku
              gimnazijskega izobraževanja
vrsta programa:      gimnazijsko izobraževanje
predmet:          zgodovina
letnik:          4.
vrsta učnega gradiva:   učbenik
avtor:           Ervin Dolenc, Aleš Gabrič
lektor:          Maja Kraigher
recenzent:         dr. Žarko Lazarevič, Bojan Končan, Zlata Pastar
likovno-tehnični urednik: Irena Petrič
leto izdaje:        2005
čas veljavnosti:      1 šolsko leto
založnik:         DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:      ponovna potrditev
dr. Marjan Hribar l.r.
predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

AAA Zlata odličnost