Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1439. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja s področja GRADBENIŠTVA, stran 3641.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja s področja GRADBENIŠTVA
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja črkoslikar, dimnikar, izvajalec suhomontažne gradnje, kamnosek, pečar-keramik, slikopleskar, strojnik gradbene mehanizacije, tesar in zidar, ki jih je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja črkoslikar (Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja dimnikar (Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja izvajalec suhomontažne gradnje (Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja kamnosek (Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja pečar-keramik (Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja slikopleskar (Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja strojnik gradbene mehanizacije (Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja tesar (Uradni list RS, št. 75/04) in Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja zidar (Uradni list RS, št. 75/04).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) ali končan javno veljavni izobraževalni program.
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Gradbeništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva.
2. Risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva.
Učitelj v izobraževalnih programih črkoslikar in slikopleskar je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva ali kiparstva.
Učitelj v izobraževalnih programih izvajalec suhomontažne gradnje in tesar je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva.
Učitelj v izobraževalnem programu strojnik gradbene mehanizacije je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke, je učitelj v 2. letniku izobraževalnega programa strojnik gradbene mehanizacije lahko le, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
3. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva.
Učitelj v izobraževalnih programih izvajalec suhomontažne gradnje in tesar je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke, je učitelj v izobraževalnem programu strojnik gradbene mehanizacije lahko le, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva ali strojništva.
4. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program gradbeništva ali
– je končal izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja gradbeništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic gradbeni tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic, za katerega izobražuje izobraževalni program, v katerem poučuje.
Učitelj v izobraževalnem programu črkoslikar je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic aranžerski tehnik ali industrijski oblikovalec.
Učitelj v izobraževalnem programu strojnik gradbene mehanizacije je lahko tudi, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
– je končal izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic strojnik gradbene mehanizacije.
Učitelj v izobraževalnem programu tesar je lahko tudi, kdor:
– je končal višješolski študijski program lesarstva ali,
– je končal izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja lesarstvo ali,
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic lesarski tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic tesar.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gradbeništva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja gradbinec II, zaključna gradbena dela, dimnikar oziroma strojnik gradbene mehanizacije, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa:
– gradbinec II (IV/32), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991,
– zaključna gradbena dela (IV/33), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991,
– dimnikar (IV/34), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in
– strojnik gradbene mehanizacije (IV/35), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991
se uporabljajo do izteka navedenih programov.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-44/2005
Ljubljana, dne 24. januarja 2006
EVA 2005-3311-0087
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost