Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1438. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom, stran 3638.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 8. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom
1. člen
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti učitelji v dvojezični devetletni osnovni šoli in v devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom za izvajanje tistih delov programov, kjer predmetnika devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom določata druge predmete kot predmetnik devetletne osnovne šole, oziroma je z zakonom omogočena drugačna organizacija pouka kot v programu devetletne osnovne šole.
2. člen
V tem pravilniku je kot izobrazba določen študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, 83/03 – uradno prečiščeno besedilo).
3. člen
S tem pravilnikom se določajo tudi predmeti, pri katerih se za učitelje zagotavljajo programi profesionalnega usposabljanja.
Predmeti in programi iz prvega odstavka tega člena so navedeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
Strokovni delavci se nadalje izobražujejo in usposabljajo v skladu s Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 64/04).
4. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
5. člen
1. Učitelji
1.1. Učitelji skupnih predmetov
1.1.1. Slovenščina 1
Učitelj slovenščine 1 v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj slovenščine 1 v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz slovenščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZOFVI), lahko poučuje slovenščino 1 v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje slovenskega jezika v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje slovenščino v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole.
1.1.2. Slovenščina 2
Učitelj slovenščine 2 v prvem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj slovenščine 2 v prvem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz slovenščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje slovenščino 2 v prvem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje slovenskega jezika v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje slovenščino 2 v prvem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole.
Učitelj slovenščine 2 v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj slovenščine 2 v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz slovenščine.
Učitelj slovenščine 2 v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz slovenščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje slovenščino 2 v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje slovenskega jezika v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje slovenščino v vseh treh obdobjih devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
1.1.3. Madžarščina 1
Učitelj madžarščine 1 v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj madžarščine 1 v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz madžarščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje madžarščino 1 v prvem obdobju ter četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje madžarskega jezika v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje madžarščino 1 v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole.
1.1.4. Madžarščina 2
Učitelj madžarščine 2 v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj madžarščine 2 v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz madžarščine.
Učitelj madžarščine 2 v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz madžarščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje madžarščino 2 v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje madžarskega jezika v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje madžarščino 2 v vseh treh obdobjih devetletne dvojezične osnovne šole.
1.1.5. Italijanščina
Učitelj italijanščine v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka (z italijanskim jezikom).
Učitelj italijanščine v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz italijanščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka (z italijanskim jezikom) po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje italijanščino v prvem obdobju ter četrtem in petem razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje italijanščine v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje italijanščino v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
1.1.6. Likovna vzgoja
Učitelj likovne vzgoje v prvem obdobju ter četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Učitelj likovne vzgoje v prvem obdobju ter četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva.
Učitelj likovne vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje likovno vzgojo v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje likovne vzgoje v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje likovno vzgojo v vseh treh obdobjih devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
1.1.7. Glasbena vzgoja
Učitelj glasbene vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj glasbene vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Učitelj glasbene vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje glasbeno vzgojo v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje glasbene vzgoje v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje glasbeno vzgojo v vseh treh obdobjih devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
1.1.8. Športna vzgoja
Učitelj športne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Učitelj športne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program športne vzgoje.
Učitelj športne vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program športne vzgoje.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje športno vzgojo v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje športne vzgoje v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje športno vzgojo v vseh treh obdobjih devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
1.2. Drugi učitelj v drugem in tretjem razredu
Drugi učitelj v drugem in tretjem razredu dvojezične devetletne osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu ZOFVI, je lahko drugi učitelj v drugem in tretjem razredu devetletne dvojezične osnovne šole.
1.3. Učitelji izbirnih predmetov
MADŽARŠČINA
Literarni klub
Učitelj predmeta literarni klub je lahko:
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja madžarščine v tretjem obdobju dvojezične devetletne osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz primerjalne književnosti in literarne teorije.
Šolsko novinarstvo
Učitelj predmeta šolsko novinarstvo je lahko:
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja madžarščine v tretjem obdobju dvojezične osnovne šole,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz novinarstva ali bibliotekarstva.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-68/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2005-3311-0084
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
  PRILOGA K PRAVILNIKU O SMERI IZOBRAZBE UČITELJEV V DEVETLETNI DVOJEZIČNI
OSNOVNI ŠOLI IN DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM

----------------------------------------------------------------------------
 Zap. št.  Predmet    Udeleženci programa   Program
                          profesionalnega
                          usposabljanja
----------------------------------------------------------------------------
 1.1.3.   madžarščina 1 učitelji predmeta    program iz specialne
              madžarščina 1, ki    didaktike madžarščine
              izpolnjujejo pogoje za              
              učitelja razrednega   program iz madžarščine
              pouka          1 in 2         

 1.1.4.   madžarščina 2 učitelji predmeta    program iz specialne
              madžarščina 2, ki    didaktike madžarščine
              izpolnjujejo pogoje za
              učitelja razrednega   program iz madžarščine
              pouka, in učitelji, ki  1 in 2
              so končali
              univerzitetni študijski
              program iz madžarščine

AAA Zlata odličnost