Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1392. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o., stran 3575.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale ter vloge Čistega mesta Ptuj, d.o.o., Dornavska c. 26, 2250 Ptuj, sprejema Občinski svet Občine Žetale na 23. seji dne 20. 3. 2006
S K L E P
o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1. Občinski svet Občine Žetale sprejme naslednji sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale, in sicer:
1.1.) Cene na gospodinjstvo za 14-dnevni odvoz preostalih odpadkov in za odvoz iz večstanovanjskih enot
  Cene za člane v gosp. nad 10 km
+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+
| Gospodinjstva |Fiksni del cene| Variabilni del | Cena skupaj | Cena v EUR |
|        |        |   cene    |       |      |
+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+
|  1 član   | 1.327,07 SIT |  428,09 SIT  |1.755,16 SIT |  7,32  |
+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+
|  2 člana  | 1.327,07 SIT |  856,17 SIT  |2.183,24 SIT |  9,11  |
+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+
|  3 člani  | 1.327,07 SIT | 1.284,26 SIT  |2.611,33 SIT |  10,90  |
+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+
|  4 člani  | 1.327,07 SIT | 1.712,35 SIT  |3.039,42 SIT |  12,68  |
+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+
|  5 članov  | 1.327,07 SIT | 2.140,44 SIT  |3.467,51 SIT |  14,47  |
+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+
|  6 članov  | 1.327,07 SIT | 2.568,52 SIT  |3.895,59 SIT |  16,26  |
+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+
|  7 in več  | 1.327,07 SIT | 2.996,61 SIT  |4.323,68 SIT |  18,04  |
|  članov   |        |         |       |      |
+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+
 
  1.2.) Cene na gospodinjstvo za 14-dnevni odvoz odpadkov iz skupnih
prevzemnih mest
+--------------+-----------+--------+--------------+-----------------+-------+
|Št.      |Fiksni del | Cenav | Št. član.v | Variabilni del | Cenav |
|gospodinjstev |cene/gosp. | EUR  |gospodinjstvu | cenena člana  | EUR |
|       |      |    |       | gospodinjstva |    |
+--------------+-----------+--------+--------------+-----------------+-------+
|1       |1.327,07SIT| 5,54 |  1 član  |  428,09 SIT  | 1,78 |
|gospodinjstvo |      |    |       |         |    |
+--------------+-----------+--------+--------------+-----------------+-------+
|2       |663,54 SIT | 2,77 |  2 člana  |  856,17 SIT  | 3,57 |
|gospodinjstvi |      |    |       |         |    |
+--------------+-----------+--------+--------------+-----------------+-------+
|3       |442,36 SIT | 1,85 |  3 člani  | 1.284,26 SIT  | 5,36 |
|gospodinjstva |      |    |       |         |    |
+--------------+-----------+--------+--------------+-----------------+-------+
|4       |331,77 SIT | 1,38 |  4 člani  | 1.712,35 SIT  | 7,15 |
|gospodinjstva |      |    |       |         |    |
+--------------+-----------+--------+--------------+-----------------+-------+
|5       |265,41 SIT | 1,11 |  5 članov  | 2.140,44 SIT  | 8,93 |
|gospodinjstev |      |    |       |         |    |
+--------------+-----------+--------+--------------+-----------------+-------+
|6       |221,18 SIT | 0,92 |  6 članov  | 2.568,52 SIT  | 10,72 |
|gospodinjstev |      |    |       |         |    |
+--------------+-----------+--------+--------------+-----------------+-------+
|7       |189,58 SIT | 0,79 |  7 in več  | 2.996,61 SIT  | 12,50 |
|gospodinjstev |      |    |  članov  |         |    |
+--------------+-----------+--------+--------------+-----------------+-------+
 
  1.3.) Cena za počitniške hiše
+------------------+-------------+--------+
|         | Cene brez | Cena v |
|         |  dajatev  | EUR  |
+------------------+-------------+--------+
|Počitniška hiša – | 877,58 SIT | 3,66 |
|vikend      |       |    |
+------------------+-------------+--------+
2. Spremenjene cene pod točko 1 se začnejo uporabljati v mesecu aprilu.
3. Z dnem izdaje tega sklepa preneha veljati soglasje k cenam o ravnanju s komunalnimi odpadki družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o., sprejeto na 7. izredni seji sveta Občine Žetale, dne 4. 5. 2005.
4. Cene so brez davka na dodano vrednost in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Št. 032-01-0023/2006-4
Žetale, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost