Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1390. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki, stran 3571.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 25. redni seji dne 15. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 68/02) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki se objavi v 15 dneh po objavi sprejetega proračuna Občine Železniki v Uradnem listu RS.«.
2. člen
Črta se drugi odstavek 3. člena, ki se glasi:
»Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.«.
3. člen
Tretji odstavek 6. člena v okviru Ukrepa št. 1. SUBVENCIONIRANJE REALNE OBRESTNE MERE ZA DODELJEVANJE KREDIOV se spremeni tako, da se glasi:
»Višina:
– višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša do 4 odstotne točke za kredite nad 2,0%-no realno obrestno mero,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.«.
4. člen
6. člen – Ukrep št. 4. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA se spremeni tako, da se glasi:
»Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji:
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– biti mora prijavljena na RZZ (ne velja za prvo zaposlitev),
– ima stalno prebivališče v Občini Železniki,
– sedež dejavnosti mora biti v Občini Železniki,
– samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu,
– zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– sprememba zaposlitve osebe iz določenega v nedoločen čas (velja za osebe, ki so bile pred zaposlitvijo za določen čas brezposelne – prijavljene na RZZ oziroma je bila to njihova prva zaposlitev) mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu.
Višina:
– pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša 2000 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba, znaša 1500 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas, ki ji je to prva zaposlitev, znaša 1500 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe iz določenega v nedoločen čas znaša 1000 točk.
Višino točke vsako leto v razpisu določi župan na predlog komisije za malo gospodarstvo in trgovino.
Višina pomoči ne sme biti višja, kot je nujno potrebno za dosego namena iz prvega odstavka četrte točke 6. člena pravilnika.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-2151/06
Železniki, dne 15. marca 2006
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti