Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1388. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 3571.

Na podlagi 33. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 121/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05), je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 30. seji dne 9. marca 2006, sprejel
S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije
1.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje občinsko volilno komisijo, ki jo sestavljajo:
1. Igor Mozetič, Žigoni 26, Renče – predsednik,
2. Anton Rebrica, Gradnikove brigade 39, Nova Gorica – namestnik predsednika,
3. Nikolaj Miklavčič, Griči 13, Vrtojba – član,
4. Janez Turk, Podmark 38, Šempeter pri Gorici – namestnik člana,
5. Silvo Kokot, Podmark 17, Šempeter pri Gorici – član,
6. Margerita Humar, Cesta goriške fronte 64/a, Šempeter pri Gorici – namestnica člana,
7. Ksenija Toplikar Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba – članica,
8. Sonja Lipušček, Ulica padlih borcev 24, Šempeter pri Gorici – namestnica članice.
2.
Občinska volilna komisija je imenovana za obdobje štirih let.
3.
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici.
4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, št. 006-07-1/2002-1 z dne 9. julija 2002.
5.
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 011-01-2/2006-9
Šempeter pri Gorici, dne 10. marca 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost