Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1384. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2004–2006, stran 3569.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 17., 39. in 77. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US, 27/02 – odl. US, 58/02, 67/02, 110/02, 36/03 in 55/03) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne 9. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2004–2006
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2004–2006 (Uradni list RS, št. 38/04 – v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni 7. člen tako, da se po novem glasi:
»7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, ki deluje v okviru občinske uprave kot strokovna komisija in jo za obdobje veljavnosti pravilnika imenuje župan s sklepom. Vloge se obravnavajo skladno z zahtevami javnega razpisa (strokovni pregled), izdela se poročilo, v katerem se navedejo vloge, o katerih ni bilo mogoče vsebinsko odločati, izda se poročilo za vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev sredstev, in vloge, iz katerih izhaja utemeljenost dodelitve sredstev. Na podlagi poročila se izdela predlog za odločanje.«
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 015-05-1/1004-1700
Novo mesto, dne 9. marca 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost