Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1378. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mirna Peč, stran 3558.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) in 5. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni seji dne 21. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o grbu in zastavi Občine Mirna Peč (Uradni list RS, 47/00).
2. člen
(1) Spremeni se prvi odstavek 15. člena, tako da se glasi:
– »Z globo v višini 100.000 se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti uporablja simbole brez dovoljenja oziroma jih uporablja v nasprotju s tem odlokom.«.
(2) Spremeni se drugi odstavek 15. člena, tako da se glasi:
– »Z globo v višini 50.000 se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
(3) Spremeni se tretji odstavek 15. člena, tako da se glasi:
– »Z globo v višini 30.000 se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
3. člen
Četrti odstavek 15. člena se črta.
4. člen
Spremeni se 16. člen, tako da se glasi:
»Izvajanje določb tega odloka nadzoruje Medobčinski inšpektorat.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 030-01/2006-1
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost