Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1377. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč, stran 3558.

Na podlagi 19., 20. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2), 2. in 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 69/94 – popr., 56/98, 73/98 – popr., 75/98 – popr., 67/98 – odl. US, 75/98 in 28/01 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni seji dne 21. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se določajo volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in volitev župana v Občini Mirna Peč. Območje občine obsega Občino Mirna Peč, kot jo določa zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij.
2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Mirna Peč se določi pet volilnih enot, v kateri se voli skupno deset članov občinskega sveta. Člani občinskega sveta se volijo po večinskem načelu.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani.
Ta volilna enota obsega del naselja Mirna Peč z ulicami: Ivanja vas, Češence, Prisojna pot, Rožna ulica, Vihre, Rogovila, Trg in naselja Grč Vrh, Golobinjek, Dolenji Podboršt, Gorenji Podboršt, Malenska vas.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani.
Ta volilna enota obsega del naselja Mirna Peč z ulicama Postaja in Marof in naselja Čemše, Veliki Kal, Mali Kal, Orkljevec, Selo pri Zagorici, Globočdol, Dolenja vas pri Mirni Peči, Šentjurij na Dolenjskem, Poljane pri Mirni Peči, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči.
V 3. volilni enoti se volita dva člana.
Ta volilna enota obsega del naselja Mirna Peč z ulico Šranga in naselja Jablan, Goriška vas, Vrhovo pri Mirni Peči, Mali Vrh.
V 4. volilni enoti se voli en član.
Ta volilna enota obsega naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol, Dolenji Globodol.
V 5. volilni enoti se voli en član.
Ta volilna enota obsega naselja Biška vas, Jelše, Vrhpeč in Jordankal.
Sedež volilnih enot je v Mirni Peči.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Mirna Peč.
4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 76/02).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana v letu 2006.
Št. 040-02/2006-1
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost