Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1376. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč, stran 3557.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2) ter in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni seji dne 21. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Mirna Peč
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Mirna Peč se imenuje:
za predsednico: Zofija Redek, roj. 1951, Novo mesto, Potočna vas 4,
za namestnico predsednice: Nataša Plavec Matko, roj. 1975, Mirna Peč, Postaja 72,
 
za članico: Irena Mežan, roj. 1959, Mirna Peč, Šranga 2,
za namestnico članice: Jožef Pungerčar, roj. 1937, Rožna ulica 16, Mirna Peč, Rožna ulica 16,
 
za člana: Andrej Vovko, roj. 1973, Mirna Peč, Biška vas 27,
za namestnico člana: Marija Parkelj, roj. 1973, Mirna Peč, Vihre 2,
 
za članico: Vida Muhič, roj. 1968, Mirna Peč, Orkljevec 1,
za namestnika člana: Silvester Barbo, roj. 1967, Mirna Peč, Veliki Kal 19.
2. člen
Sedež volilne komisije je v prostorih Občine Mirna Peč v Mirni Peči, Trg 2.
3. člen
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-02/2006-1
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost