Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1368. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006, stran 3546.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02, 72/05), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01, 135/04) je Občinski svet Občine Idrija na 25. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006, vendar največ do 30. 6. 2006, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2005. V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih glede na stanje 31. decembra 2005.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto 2006.
4. člen
Župan Občine Idrija skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. 4. 2006.
Št. 40302-0001/2005
Idrija, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

AAA Zlata odličnost