Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1364. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005, stran 3541.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) ter 65. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 27. seji dne 15. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
 
prenos sredstev iz preteklih let            158.323.787,80
prihodke leta 2005                   668.785.696,14
odhodke leta 2005                   710.466.027,04
presežek prihodkov za prenos
v leto 2006                      116.643.456,90
 
Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje
 
prenos sredstev rezerv iz preteklih let          301.423,03
prihodki leta 2005                   11.343.928,00
odhodki leta 2005                    8.793.448,66
presežek sredstev rezerv za prenos
v leto 2005                       2.851.902,37
3. člen
Presežki prihodkov nad odhodki pri sredstvih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenesejo v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2006.
Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih rezerv proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v rezerve proračuna za leto 2006.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 40502-2/04
Dol pri Ljubljani, dne 15. marca 2006
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost