Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1362. Pravilnik o spremembi Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga), stran 3540.

Na podlagi 4. člena Zakona o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) /ZDDV-UPB3/ (Uradni list RS, št. 25/05), v povezavi s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04, 29/05, 60/05) ter na podlagi 31. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije in Pravilnika o organizaciji dela Združenja živilske industrije GZS, je Upravni odbor združenja na seji dne 21. marca 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)
1. člen
V Pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga) (Uradni list RS, št. 106/05) se v 10. členu v točki: »3. Transportno skladiščni kalo proizvodov« spremeni zadnja alineja tako, da se glasi:
»– pri plastenkah 1,5%«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. UO-22/2006
Ljubljana, dne 21. marca 2006
Predsednica UO
Združenja živilske industrije
Gospodarske zbornice Slovenije
Ivanka Valjavec l.r.

AAA Zlata odličnost